Medezeggenschap

Yulius

Luistert

Wilt u met ons meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de medezeggenschapsraad of de ouderklankbordgroep wellicht iets voor u!

Medezeggenschapsraad

Elk schoolbestuur moet op de grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een Medezeggenschapsraad (MR instellen. Yulius Onderwijs heeft één  MR voor alle schoollocaties. Deze MR bestaat uit 7 leerkrachten en 7 ouders/verzorgers en wordt ondersteund door een externe voorzitter en ambtelijk secretaris.

Wat doet de MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht of adviesrecht. De MR is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en de teams. Hierdoor bewaakt hij mede de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen en de arbeidsomstandigheden.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. Welke besluiten dit zijn, kun je vinden in het MR-reglement (op te vragen bij de MR).

Lid worden?

Wilt u meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is lid worden van de MR misschien iets voor u. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de MR via medezeggenschapsraad@yuliusonderwijs.nl. U kunt ook vrijblijvend een vergadering van de MR bijwonen om de sfeer te proeven.

Ouderklankbordgroep

Ook de verschillende scholen streven naar betrokkenheid van ouders. Onze scholen hebben daarom een eigen ouderklankbordgroep. Kijk in de schoolgids van de school van uw kind voor meer informatie.