Aanmeldformulier

U zoekt samen met uw zoon of dochter naar een (nieuwe) school in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Dan zijn er verschillende stappen die u moet zetten. Uw kind heeft bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

U meldt uw kind in vier stappen aan bij Yulius Onderwijs:

Aanmelden

Stap 1

Oriëntatie op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Aanmelden

Stap 2

Invullen van het aanmeldformulier

Print het aanmeldformulier uit en vul het in.

Aanmelden voor een nieuw schooljaar kan van 1 januari tot en met 15 juni (maar wij ontvangen de aanmelding bij voorkeur vóór 30 mei).

 • Kinderen die tussen 1 januari en 15 maart worden aangemeld, zitten in de eerste plaatsingsronde.
 • Kinderen die tussen 16 maart en 15 juni (bij voorkeur vóór 30 mei) worden aangemeld, zitten in de tweede plaatsingsronde.

Naast het ingevulde aanmeldformulier, hebben wij ook nog de volgende documenten/bijlages nodig:

Aanmelden voor het speciaal onderwijs (basisonderwijs):

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (Citoscores)
 • OPP (ontwikkelperspectiefplan) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Aanmelden voor het voortgezet speciaal onderwijs:

 • Rapport huidige schooljaar
 • Eind/overgangsrapport vorig schooljaar
 • Citotoets 0/1/2/3 (VAS-toets)
 • OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)
 • Overige schoolgegevens (didactisch)
 • Voor schoolverlaters (groep 8) indien van toepassing advies samenwerkingsverband (overstapadvies/pre-advies)
 • Aanmeldingen uit het samenwerkingsverband koers VO, deskundigheidsadvies (indien opgesteld)

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Let op: foto’s van documenten worden als niet geldig gezien. Alleen gescande documenten, Word-documenten en documenten in pdf worden in behandeling genomen. Als u niet kunt printen e/of scannen, vragen wij u om contact op te nemen met de huidige school van uw kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak maken bij onze Bovenschoolse Backoffice (contactgegevens staan hiernaast bij ‘Vragen’).

Aanmelden

Stap 3

Regelen toelaatbaarheidsverklaring

Meestal vraagt de huidige school van uw kind de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Wilt u weten:

 • wat een toelaatbaarheidsverklaring is;
 • of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft;
 • wie de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt?

Hier leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden

Stap 4

Hebt u het aanmeldformulier helemaal ingevuld en hebt u de benodigde bijlagen verzameld? Dan kunt u ze versturen. Hieronder staat  hoe u het aanmeldformulier en bijlagen kunt versturen.

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmeldenonderwijs@yulius.nl.

Of per post sturen naar:

Yulius Onderwijs Backoffice
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht

School Telefoonnummer Schoolniveau
so De Atlas 088 405 61 23 groep 1 tot en met 8
so Lombardia 06-55364272 groep 1 tot en met 8
so De Wilgen 088-4056425 groep 1 tot en met 8
vso Discovery College 088-4051915 AGL, vmbo-BB
vso Middelland College 06-15523051 vmbo-KB
vso Reijerwaard College 06-11167362 vmbo-TL
vso Heer Bokel College 088-4052500 havo
vso MFC 088-4056456 AGL
vso De Gaard 088-4056200 vmbo-BB/KB/TL
vso Ilex College 088-4056444 vmbo-BB/KB: Zorg en Welzijn TL: Zorg en Welzijn, Economie
vso Lingewaal College 088 405 18 90 vmbo-TL en havo
vso Drechtster College 088 405 63 40 AGL, vmbo-BB/KB
vso Het Tij 088 405 40 60 vmbo-TL en havo

Stappen tot plaatsing

 • Na maximaal vijf werkdagen (schoolvakanties tellen niet als werkdagen) ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Als het aanmeldformulier en de benodigde bijlagen binnen zijn, is het dossier van uw kind compleet en start de zorgplicht van de school.
 • De school van uw keuze beoordeelt of de lesplek passend is voor uw kind. Soms hebben wij daarvoor aanvullende informatie nodig. Deze vragen we dan op, bijvoorbeeld bij de huidige school.
 • Sluit het onderwijs van de school aan bij wat uw kind nodig heeft? En is er een vrije lesplek beschikbaar? Dan nodigt de school waarvoor uw kind is aangemeld u uit voor een intakegesprek. De CvB (Commissie
 • voor de Begeleiding) van de school waarvoor uw kind is aangemeld, heeft officieel vanaf het moment dat de school het dossier heeft ontvangen, zes weken de tijd om een besluit te nemen en u hiervan op de hoogte te stellen.
 • Als uit het intakegesprek blijkt dat het onderwijs van de school goed past bij wat uw kind nodig heeft, volgt een officiële inschrijving.
 • We spreken af wanneer uw zoon/dochter kan starten op de nieuwe school.

Tijdens het traject krijgt u enkele malen schriftelijk of per e-mail bericht over de voortgang.