Aanmeldformulier

Yulius Onderwijs

Aanmelden

U zoekt samen met uw zoon of dochter naar een (nieuwe) school in het gespecialiseerd of voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Dan zijn er verschillende stappen die u moet zetten. U meldt uw kind in vier stappen aan bij Yulius Onderwijs. Deze stappen worden op deze pagina beschreven.

Aanmelden

Stap 1

Oriëntatie op scholen in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs

Overzicht Yulius-scholen

Thuis nabij
Indien u uw kind aanmeld, verzoeken wij u te kijken naar de schoollocatie die het dichtst bij het woonadres van uw kind is en het juiste niveau aanbiedt voor uw kind. Op het moment dat u uw kind heeft aangemeld, onderzoekt de Backoffice of de locatie die u opgeeft de dichtstbijzijnde school is en kijkt hierbij ook nar het samenwerkingsverband waar de woongemeente van uw kind onder valt. Immers, leerlingen die zich voor een school binnen het eigen samenwerkingsverband aanmelden, hebben voorrang op leerlingen van buiten het samenwerkingsverband. Hierop wordt een uitzondering gemaakt op het moment dat het niveau van uw kind op een school binnen het eigen samenwerkingsverband niet geboden wordt.

Aanmelden

Stap 2

Regelen toelaatbaarheidsverklaring

Meestal vraagt de huidige school van uw kind de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Wilt u weten:

 • wat een toelaatbaarheidsverklaring is;
 • of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft;
 • wie de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt?

Indien uw kind woonachtig is in Rotterdam en uw kind heeft nog geen toelaatbaarheidsverklaring dan loopt deze aanvraag (en daarbij de aanmelding) via het centrale aanmeldpunt van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanmelden voor so-scholen vind u hier. Meer informatie over het aanmelden voor vso-scholen vind u hier.

Hier leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden

Stap 3

Aanmeldingen voor eindschoolverlaters

Groep 8 leerlingen

De aanmeldperiode voor groep 8 leerlingen is verstreken. Er zijn geen lesplekken meer beschikbaar in de brugklassen van Yulius Onderwijs.

Voorrangsregels
Wij hanteren de volgende voorrangsregels bij het in behandeling nemen van de aanmeldingen:

 • Aanmeldingen van leerlingen op scholen die onder het bestuur van Yulius vallen.
 • Broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de aangemelde Yulius locatie.
 • Thuis-nabij onderwijs

Indien er sprake is van meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan zal er voor aanmeldingen voor Discovery College, Heer Bokel College, Middelland College en Reijerwaard College die vóór 1 april 2024 zijn ontvangen, meegedaan worden met de loting van de Overstaproute van KoersVO.

Aanmeldingen die op of ná 1 april 2024 zijn ontvangen, worden in behandeling genomen op volgorde van aanmelding als er nog plek is op de aangemelde school.

Interesse in Yulius onderwijs

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Door middel van het invullen van een interesseformulier kunt u aangeven dat u geïnteresseerd bent in een lesplek op één van onze Yulius scholen. U kunt een e-mail sturen naar aanmelden@yuliusonderwijs.nl. U ontvangt dan het interesseformulier van de backoffice van Yulius onderwijs. Nadat het formulier volledig ingevuld door de backoffice is ontvangen, krijgt u een bevestiging van plaatsing op de interesselijst.

Dit formulier is geen aanmelding. Als er een lesplek beschikbaar is op de school van aanmelding dan nemen wij contact met u op. Het interesseformulier is niet voor eindschoolverlaters van een basisschool.

Wanneer er geen zicht op plek is op de school van aanmelding, nemen wij in het kader van de wettelijke zorgplicht de aanmelding niet in behandeling. U ontvangt dan bericht hierover.

Overige benodigde documenten voor aanmelding

Naast het ingevulde aanmeldformulier, hebben wij ook nog de volgende documenten/bijlages nodig:

Aanmelden voor het gespecialiseerd onderwijs (basisonderwijs):

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (Citoscores)
 • Ondertekend OPP (ontwikkelperspectiefplan) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig).
 • Toelaatbaarheidsverklaring

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

 

Aanmelden voor het gespecialiseerd voortgezet onderwijs:

 • Voor schoolverlaters (groep 8): unieke code om documenten uit onderwijstransparant te kunnen halen.
 • Voor schoolverlaters (groep 8) indien van toepassing advies samenwerkingsverband (overstapadvies/pre-advies).
 • Voor schoolverlaters (groep 8), vraagt Yulius Onderwijs de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor uw kind aan. Hier kunt u zien wat wij nodig hebben om de TLV voor uw kind aan te vragen.
 • Rapport huidige schooljaar
 • Eind/overgangsrapport vorig schooljaar
 • Citotoets 0/1/2/3 (VAS-toets)
 • Ondertekend OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentie onderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)
 • Overige schoolgegevens (didactisch)

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Let op: foto’s van documenten worden alleen in behandeling genomen op het moment dat deze goed leesbaar zijn. Wij ontvangen de documenten bij voorkeur ingescand of via de post. U kunt aan de huidige school vragen de documenten in te scannen en deze aan ons te versturen.

Aanmelden

Stap 4

Indien de huidige school beschikt over een veilige manier van verzenden, heeft dit onze voorkeur voor het versturen van de documenten.
We ontvangen het aanmeldformulier graag via de e-mail. U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmelden@yuliusonderwijs.nl.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de documenten veilig te verzenden of per mail te versturen. Dan kunt u ze per post versturen.

Yulius Onderwijs Backoffice
Burgemeester de Raadtsingel 93c
3311 JG Dordrecht

Let op: Aanmelden bij het MFC kan alleen in combinatie met behandeling via Pameijer, voor leerlingen die in Rotterdam wonen is het nodig dat de huidige school uw kind aanmeldt bij de zorgonderwijsspecialist. Voor informatie over Pameijer voor verwijzers zie: https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/Dagbehandeling-. Voor informatie over Pameijer voor ouders en hun kind zie: https://pameijer.nl/diensten/multifunctioneel-centrum.

Hebt u vragen over aanmelding bij Pameijer, dan kunt het beste contact opnemen met:
Petra den Uijl, Arrangeur Pameijer
Telefoonnummer: 088 271 1288
E-mailadres: petra.den.uijl@pameijer.nl

 

Stappen tot plaatsing

 • Na maximaal vijf werkdagen (schoolvakanties tellen niet als werkdagen) ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Als het aanmeldformulier en de benodigde bijlagen binnen zijn, is het dossier van uw kind compleet en start de zorgplicht van de school.
 • De school van uw keuze beoordeelt of de lesplek passend is voor uw kind. Soms hebben wij daarvoor aanvullende informatie nodig. Deze vragen we dan op, bijvoorbeeld bij de huidige school.
 • Sluit het onderwijs van de school aan bij wat uw kind nodig heeft? En is er een vrije lesplek beschikbaar? Dan nodigt de school waarvoor uw kind is aangemeld u uit voor een intakegesprek.
 • De CvB (Commissie voor de Begeleiding) van de school waarvoor uw kind is aangemeld, heeft officieel vanaf het moment dat de school het dossier heeft ontvangen, zes weken de tijd om een besluit te nemen en u hiervan op de hoogte te stellen.