Aanmeldformulier

U zoekt samen met uw zoon of dochter naar een (nieuwe) school in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. Dan zijn er verschillende stappen die u moet zetten. Uw kind heeft bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

U meldt uw kind in vier stappen aan bij Yulius Onderwijs:

Aanmelden

Stap 1

Oriëntatie op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs

 • Elke school van Yulius Onderwijs heeft een eigen website waarop u alle informatie kunt vinden.
 • Wilt u een open dag bezoeken? Ga dan naar de webpagina van de school voor de meest actuele informatie over de open dagen.

Aanmelden

Stap 2

Regelen toelaatbaarheidsverklaring

Meestal vraagt de huidige school van uw kind de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Wilt u weten:

 • wat een toelaatbaarheidsverklaring is;
 • of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft;
 • wie de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt?

Hier leest u meer over de toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden

Stap 3

Invullen van het aanmeldformulier

Print het aanmeldformulier uit en vul het in.

Aanmelden voor een nieuw schooljaar kan (bij voorkeur) van 1 januari tot 12 maart 2021. Aanmelden in deze periode vergroot de kans op een lesplek in het nieuwe schooljaar. Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan tot uiterlijk 13 juni.

Naast het ingevulde aanmeldformulier, hebben wij ook nog de volgende documenten/bijlages nodig:

Aanmelden voor het speciaal onderwijs (basisonderwijs):

 • Meest recente uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (Citoscores)
 • Ondertekend OPP (ontwikkelperspectiefplan) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig).

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen controleren we de juridische status met betrekking tot het gezag. Op het moment dat een ouder aangeeft alleen het gezag te hebben over zijn/haar kind, zal Yulius Onderwijs controleren of deze  juridische status correct is. Dit doen wij door een uittreksel vanuit het Openbaar Gezagsregister op te vragen bij de rechtbank. We maken hierbij gebruik van deze link.

Aanmelden voor het voortgezet speciaal onderwijs:

 • Rapport huidige schooljaar
 • Eind/overgangsrapport vorig schooljaar
 • Citotoets 0/1/2/3 (VAS-toets)
 • Ondertekend OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of groeidocument
 • Indien aanwezig: een OKR (onderwijskundig rapport)
 • Zorgverslagen zoals een psychologische onderzoek, psychiatrisch onderzoek, intelligentieonderzoeksverslag en behandelverslagen (dit is geen vereiste, maar wordt wel op prijs gesteld indien aanwezig)
 • Overige schoolgegevens (didactisch)
 • Aanmeldingen uit het samenwerkingsverband koers VO, deskundigheidsadvies (indien opgesteld)
 • Voor schoolverlaters (groep 8) indien van toepassing advies samenwerkingsverband (overstapadvies/pre-advies).
 • Voor schoolverlaters (groep 8), vraagt Yulius Onderwijs de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor uw kind aan. Hier kunt u zien wat wij nodig hebben om de TLV voor uw kind aan te vragen.
 • Voor schoolverlaters (groep 8): indien de schoolgegevens via Onderwijstransparant worden aangeleverd door de huidige school en wij zijn de organisatie van uw eerste voorkeur ontvangen wij graag de unieke code. Deze wordt door de huidige school aan u verstrekt. Met deze code kunnen wij schoolgegevens van uw kind ophalen. U kunt het formulier met unieke code sturen naar: aanmelden@yuliusonderwijs.nl.
 • Bij aanmelding van nieuwe leerlingen controleren we de juridische status met betrekking tot het gezag. Op het moment dat een ouder aangeeft alleen het gezag te hebben over zijn/haar kind, zal Yulius Onderwijs controleren of deze juridische status correct is. Dit doen wij door een uittreksel vanuit het Openbaar Gezagsregister op te vragen bij de rechtbank. We maken hierbij gebruik van  deze website.

U kunt de schoolgegevens met de huidige school verzamelen.

Let op: foto’s van documenten worden alleen in behandeling genomen op het moment dat deze goed leesbaar zijn. Wij ontvangen de documenten bij voorkeur ingescand of via de post. U kunt aan de huidige school vragen de documenten in te scannen en deze aan ons te versturen.

.

Aanmelden

Stap 4

Ivm het thuiswerken (door corona) ontvangen wij graag het aanmeldformulier en overige documenten via de mail. Wilt u de documenten per onderwerp apart inscannen, zodat wij de aanmelding spoedig in behandeling kunnen nemen. Mocht u veel  bestanden hebben, verzoeken wij u dit in verschillende mailtjes aan ons toe te zenden. Zo proberen wij te voorkomen dat mailtjes niet aankomen.

Hebt u het aanmeldformulier helemaal ingevuld en hebt u de benodigde bijlagen verzameld? Dan kunt u ze versturen. Hieronder staat  hoe u het aanmeldformulier en bijlagen kunt versturen.

U kunt het aanmeldformulier (inclusief bijlagen) mailen naar: aanmelden@yuliusonderwijs.nl.

Of per post sturen naar:

Yulius Onderwijs Backoffice
Burgemeester de Raadtsingel 93c
3311 JG Dordrecht

Indien de huidige school beschikt over een veilige manier van verzenden, heeft dit onze voorkeur.
De huidige school kan bij u aangeven of/en welke mogelijkheden zij hebben.

Overzicht Yulius-scholen

Stappen tot plaatsing

 • Na maximaal vijf werkdagen (schoolvakanties tellen niet als werkdagen) ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Als het aanmeldformulier en de benodigde bijlagen binnen zijn, is het dossier van uw kind compleet en start de zorgplicht van de school.
 • De school van uw keuze beoordeelt of de lesplek passend is voor uw kind. Soms hebben wij daarvoor aanvullende informatie nodig. Deze vragen we dan op, bijvoorbeeld bij de huidige school.
 • Sluit het onderwijs van de school aan bij wat uw kind nodig heeft? En is er een vrije lesplek beschikbaar? Dan nodigt de school waarvoor uw kind is aangemeld u uit voor een intakegesprek. De CvB (Commissie
 • voor de Begeleiding) van de school waarvoor uw kind is aangemeld, heeft officieel vanaf het moment dat de school het dossier heeft ontvangen, zes weken de tijd om een besluit te nemen en u hiervan op de hoogte te stellen.
 • Als uit het intakegesprek blijkt dat het onderwijs van de school goed past bij wat uw kind nodig heeft, volgt een officiële inschrijving.
 • We spreken af wanneer uw zoon/dochter kan starten op de nieuwe school.

Tijdens het traject krijgt u enkele malen schriftelijk of per e-mail bericht over de voortgang.