Hulp nodig bij
aanmelden Onderwijs?

Yulius

Helpt

Veel gestelde vragen over aanmelden voor Yulius Onderwijs

Waar kan ik vragen of er nog een onderwijsplek is op de voorkeursschool van mijn kind/mijn leerling?

Als u wilt weten of er nog een onderwijsplek beschikbaar is voor uw kind op uw voorkeursschool, kunt u telefonisch contact opnemen met de school. De medewerkers van de school hebben het beste zicht op hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn en of de klassen vol zitten. Zie de tabel bij stap 4 voor de contactgegevens van de scholen. Als u wilt weten of er nog een onderwijsplek beschikbaar is voor uw kind op uw voorkeursschool, kunt u telefonisch contact opnemen met de backoffice of het interesseformulier op de website invullen.

 

Wat als er geen plek beschikbaar is?

Als er geen plek is wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. U kunt dan het interesseformulier invullen. Als er een plek beschikbaar komt zal de backoffice van Yulius Onderwijs contact met u opnemen om de aanmelding in behandeling te nemen

 

Bij wie kan ik terecht met een vraag over de aanmeldprocedure?

Bij vragen over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met de Bovenschoolse Backoffice. Bereikbaar op dinsdag en donderdag (behalve in de schoolvakanties) van 9.00 tot 13.00 uur op 088 405 19 20.

 

Bij wie kan ik terecht met een vraag over de verschillende scholen van Yulius Onderwijs?

Bij vragen over de verschillende scholen van Yulius Onderwijs kunt u contact opnemen
met de Bovenschoolse Backoffice. Bereikbaar op dinsdag en donderdag (behalve in de
schoolvakanties) van 9.00 tot 13.00 uur op 088 405 19 20.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen over de status van de aanmelding?

  • Als het dossier van uw kind/ uw leerling nog niet als compleet is beoordeeld en er dus nog documenten moeten worden aangeleverd, kunt u contact
    opnemen met de Bovenschoolse Backoffice via 088 405 19 20. Bereikbaar op dinsdag en donderdag (behalve in de schoolvakanties) van 9.00 tot 13.00 uur. Zij kunnen u meer vertellen over de aanmeldprocedure, de documenten die moeten worden aangeleverd en kunnen tevens de aanmelding omzetten naar een andere school van Yulius Onderwijs.
  • Als het dossier van uw kind/uw leerling als compleet is beoordeeld en dus is doorgestuurd ter beoordeling naar uw voorkeursschool, kunt u contact opnemen met de school waarvoor uw kind/uw leerling is aangemeld. Zij hebben de aanmelding immers in behandeling en kunnen u meer informatie geven over wanneer de leerling in door de CvB wordt besproken, het intakegesprek en het besluit betreft het wel of niet plaatsen van uw kind/uw leerling.

Wanneer moet ik mijn kind/mijn leerling aanmelden?

Uw kind/uw leerling kan worden aangemeld wanneer duidelijk wordt dat uw kind/uw leerling cluster 4 onderwijs nodig heeft. Ook wanneer de toelaatbaarheidsverklaring nog niet is afgegeven, kunt u de aanmelding doen. Het dossier van uw kind/uw leerling blijft de status ‘dossier incompleet’ behouden totdat wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen. Door het aanmeldformulier alvast toe te sturen, is uw kind/uw leerling bij ons bekend.

Aanmelden voor een nieuw schooljaar kan van 1 januari tot en met 6 juni (maar wij ontvangen de inschrijving bij voorkeur vóór 30 mei).

  • Kinderen die tussen 1 januari en 18 maart worden aangemeld, zitten in de eerste plaatsingsronde.
  • Kinderen die tussen 18 maart en 6 juni (bij voorkeur vóór 30 mei) worden aangemeld, zitten in de tweede plaatsingsronde.

Aanmelden voor het huidige schooljaar kan ten allen tijde.