Contact

De Wilgen

Contact

De Wilgen

Boerhaavelaan 2
2992 KZ Barendrecht
088 405 64 25
dewilgen@yulius.nl

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Uw kind ziek melden

Uw kind ziek melden kan tot 8.30 uur via telefoonnummer 088 405 64 25. U moet ook zelf het vervoersbedrijf over de afwezigheid van de leerling informeren.

Vertrouwenspersoon

Lenny de Vogel
06 41 58 85 45
Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Meedenken

Wilt u meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de Medezeggenschapsraad (MR) misschien iets voor u. In hoofdstuk 12 van de schoolgids leest u meer over de MR en over andere mogelijkheden om als ouder mee te denken.

Verder heeft elke schoollocatie van Yulius een ouderklankbordgroep. Ook De Wilgen streeft ernaar dat er een ouder per klas in de klankbordgroep zit.

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent vinden we het prettig als u dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. In hoofdstuk 15 van de schoolgids leest u meer over het indienen van een klacht.

Wijzigingen doorgeven

Als u verhuist of als er een andere wijziging is (bijvoorbeeld een ander e-mailadres of andere huisarts), vragen wij u dit aan ons door te geven.

Nieuwe leerling

Hier kunt u lezen hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden voor plaatsing op De Wilgen.

Of kijk hier voor meer informatie over open dagen.

Yulius Onderwijs

Contact

Burgemeester de Raadtsingel 93C
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
088 405 64 01
directie.onderwijs@yulius.nl
www.yulius.nl/onderwijs