Yulius

Key2Teach

Coachingsprogramma Key2Teach
Het leerkrachtgerichte coachingsprogramma Key2Teach bestaat uit twee fases en vier bouwstenen en is ontwikkeld vanuit bestaande interventies. De eerste fase heeft als doel om de leerkracht inzicht te geven in zijn of haar beeld van de relatie met de leerling met moeilijk gedrag en hoe dit beeld zijn of haar interacties met de leerling beïnvloedt. Hiervoor worden twee bouwstenen gebruikt, namelijk; de interventie Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC; Koomen; Spilt, 2010-2016) met het bijbehorende Leerkracht Relatie Interview en het uitvoeren van een functionele gedragsanalyse (Ellis, 1991). In de tweede fase wordt gewerkt aan het promoten van positieve interacties tussen de leerkracht en leerling, waarbij met name de leerkracht nieuwe vaardigheden leert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van begeleiden met beeld (Hayes et al., 2001) en synchroon beeldcoachen (Coninx et al., 2010; Rock et al., 2009).