Leidende principes Yulius Onderwijs

Yulius

Leidende principes

Ten aanzien van onze leerlingen en ouders

  • Wij zoeken de verbinding, de ‘klik’ met de leerlingen, zodat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen.
  • Elke leerling is uniek en krijgt de ruimte om de eigen talenten en identiteit te ontdekken en ontwikkelen. Wij denken in mogelijkheden, zowel binnen als buiten Yulius.
  • Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan stellen wij samen met de ouders en de leerling vast wat de juiste ondersteuning is. Wij evalueren dit regelmatig.
  • Wij werken vanuit vertrouwen in de leerling en de ouders. Wij hebben een onderzoekende houding en gaan de dialoog aan.
  • Onze ondersteuning en ons onderwijs zijn van hoge kwaliteit en dragen bij aan de voorbereiding op een positieve deelname aan de maatschappij.

Ten aanzien van onszelf

  • Wij werken samen vanuit vertrouwen. Op inhoud en resultaat zijn wij kritisch naar elkaar, met als doel om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Feedback geven en vragen is vanzelfsprekend.
  • Iedereen is uniek en krijgt de ruimte om zijn talenten te ontwikkelen.
  • Wij bundelen onze krachten door verbinding te zoeken en kennis te delen. Wij zien leren en ontwikkelen als belangrijk onderdeel van ons werk.
  • Onze ondersteunende systemen, procedures en werkafspraken zijn ondersteunend aan onze missie, visie en leidende principes.

Ten aanzien van onze partners

  • Wij zien onszelf als onderdeel van een groter geheel. Wij werken actief samen met partners en wisselen kennis uit. Hierin zijn wij proactief en toegankelijk.