Welkom bij De Atlas!

Informatie over het coronavirus

Sinds eind februari is er ook in Nederland sprake van besmettingen met het coronavirus. Yulius houdt de ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD.

Basisschool voor speciaal onderwijs

“Het belangrijkste vind ik dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren.” – Mark van der Sluijs, schooldirecteur

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een basisschool voor speciaal onderwijs? Dan is De Atlas in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van De Atlas ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht. Een deel van de leerlingen van de Atlas is in behandeling bij de kinderdagbehandeling ‘t Startblok in Dordrecht.

De Atlas

Zorgt

Op De Atlas is de poli Zorg en onderwijs gevestigd. Hier helpen we kinderen die vastlopen op school en complexe psychische problemen hebben.

Wij vinden een goede samenwerking met Yulius zorg erg belangrijk. Op school zijn er verschillende mogelijkheden tot het verkrijgen van zorg:

  • Op De Atlas is de poli Zorg en onderwijs gevestigd. Hier helpen we kinderen die vastlopen op school en complexe psychische problemen hebben.
  • Onze leerlingen kunnen gebruik maken van ‘OASE’. OASE is een zorgprogramma voor kinderen die regelmatig worden overspoeld door de dagelijkse prikkels in de klas. Zij krijgen de kans om (onder begeleiding) op een rustige plek op adem te komen.
  • De Atlas beschikt over een BeO (behandeling en onderwijs) groep. Deze groep is een kinderdagbehandeling waarbij onderwijs en zorg samen kinderen weer leren om naar school te gaan.

Voor de inzet van zorg is wel altijd een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van het jeugdteam noodzakelijk. OASE is een intensief arrangement binnen de school en behoeft geen verwijzing vanuit de huisarts of jeugdteam.

De Atlas

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2019/2020 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2020 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. Maakt u het bedrag a.u.b. over op bankrekeningnummer: NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en De Atlas.