Vorige pagina

De Atlas

Team

Ons team
Naast een bekwaam team van leerkrachten beschikken we bijvoorbeeld ook over een schoolpsycholoog, orthopedagoog, intern begeleider en anti-pestcoördinator. Ook is er een Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en voor het bieden van antwoorden op hulpvragen over de leerlingen door het onderwijsteam.

Schooldirecteur: Mark van der Sluijs