Welkom bij Het Tij!

Op woensdag 17 januari 2024 van 15.15 tot 17.15 vindt er een open middag plaats op Het Tij

 

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Mavo en havo

“Wij staan voor goed onderwijs op een veilige school, waarbij respect en duidelijkheid hand in hand gaan. Bovenal vinden wij het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers met plezier naar school komen!” 

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Dan is Het Tij in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter. Wij laten leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Het Tij

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

Impressie

Video