Welkom bij Het Tij!

Het Tij organiseert op wo. 25 januari 2023 een open middag van 15.00 tot 18.00 uur.

 

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Mavo en havo

“Wij staan voor goed onderwijs op een veilige school, waarbij respect en duidelijkheid hand in hand gaan. Bovenal vind ik het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers met plezier naar school komen!” 

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Dan is Het Tij in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter. Wij laten leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Het Tij

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een schoolreis of buitenschoolse activiteit. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage willen besteden.

Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage € 25,00. De oudergeleding van de medezeggenschapraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en Het Tij. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.