Vorige pagina

Het Tij

Team

Ons team

Naast een bekwaam docententeam beschikken we bijvoorbeeld ook over orthopedagogen, intern begeleider, leerlingcoach en anti-pest coördinator. Ook is er een Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en voor het bieden van antwoorden op hulpvragen over de leerlingen door het onderwijsteam.

Directie

Docenten

Onderwijsondersteunend personeel