Welkom bij
het Lingewaal College!

Vorige pagina

Lingewaal College

Nieuws

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Onze so-scholen zijn vanaf dinsdag 9 februari weer open. Sinds maart kunnen ook onze middelbare scholieren weer gedeeltelijk fysiek naar school.

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo theoretische leerweg en havo

“Door de inzet van School Wide Positive Behavior Support wil ik in samenwerking met leerlingen, ouders, ketenpartners en het team van het Lingewaal College graag een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat creëren waarin alle leerlingen en docenten zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.” – Greet Rijkers-Korevaar, schooldirecteur

Het Lingewaal College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelegen in Gorinchem. Het Lingewaal College biedt onderwijs aan ongeveer 60 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op de niveaus vmbo-tl (theoretische leerweg) en havo. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychische problematiek.

Het Lingewaal College heeft een deskundig en betrokken team, bestaande uit docenten, onderwijsassistenten, een schoolcoach, decaan, orthopedagoog, conciërge en schooldirecteur. We zijn tevens een opleidingsschool voor stagiaires van de lerarenopleiding en de opleiding hbo pedagogiek.

Lingewaal College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2022 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.

Eerste

schooldag

Op dit moment is het zomervakantie. De eerste schooldag is op maandag 30 augustus. De leerlingen worden dan om 12.30 uur verwacht.