Welkom bij
het Lingewaal College!

Vorige pagina

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo kader, vmbo theoretische leerweg en havo

“Door de inzet van School Wide Positive Behavior Support wil ik in samenwerking met leerlingen, ouders, ketenpartners en het team van het Lingewaal College graag een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat creëren waarin alle leerlingen en docenten zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.” – Greet Rijkers-Korevaar, schooldirecteur

Het Lingewaal College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelegen in Gorinchem. Het Lingewaal College biedt onderwijs aan ongeveer 95 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op de niveaus vmbo kader, vmbo-tl (theoretische leerweg) en havo. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychische problematiek.

Het Lingewaal College heeft een deskundig en betrokken team, bestaande uit docenten, onderwijsassistenten, een schoolcoach, decaan, orthopedagoog, conciërge en schooldirecteur. We zijn tevens een opleidingsschool voor stagiaires van de lerarenopleiding en de opleiding hbo pedagogiek.

Aanmeldroute
Meer informatie over het aanmelden? Bekijk dan hier de aanmeldroute.

Rondleiding
Ben je nieuwsgierig naar onze school en hoe we te werk gaan? Meld je dan aan voor een rondleiding of bekijk hier ons filmpje!

Lingewaal College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een schoolreis of buitenschoolse activiteit. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage willen besteden.

Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage € 25,00. De oudergeleding van de medezeggenschapraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en Lingewaal College. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.