Lestijden

Lingewaal College

Lestijden

Om 8.15 uur gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar binnen. Er is toezicht van 8.15 uur tot de start van de les, tijdens de pauzes en bij het vertrek. In verband met de veiligheid en het kunnen garanderen van toezicht, is de school niet toegankelijk voor leerlingen vóór 8.15 uur. Het schoolplein is toegankelijk vanaf 8.00 uur.

Vmbo-TL en HAVO

Eerste lesuur (burgerschap) 08.30 uur - 08.45 uur
Tweede lesuur 08.45 uur - 09.30 uur
Derde lesuur 09.30 uur - 10.15 uur
Vierde lesuur 10.15 uur - 11.00 uur
Pauze 11.00 uur - 11.15 uur
Vijfde lesuur 11.15 uur -12.00 uur
Zesde lesuur 12.00 uur - 12.45 uur
Pauze 12.45 uur - 13.00 uur
Zevende lesuur 13.00 uur - 13.45 uur
Achtste lesuur 13.45 uur - 14.30 uur

Vmbo-kader leerjaar 1 & 2

MAANDAG
Eerste lesuur (burgerschap) 08.30 uur - 08.45 uur
Tweede lesuur 08.45 uur - 09.30 uur
Derde lesuur 09.30 uur - 10.15 uur
Vierde lesuur 10.15 uur - 11.00 uur
pauze 11.00 uur - 11.15 uur
Vijfde lesuur 11.15 uur -12.00 uur
Zesde lesuur 12.00 uur - 12.45 uur
DINSDAG & DONDERDAG
Eerste lesuur (burgerschap) 08.30 uur - 08.45 uur
Tweede lesuur 08.45 uur - 09.30 uur
Derde lesuur 09.30 uur - 10.15 uur
Vierde lesuur 10.15 uur - 11.00 uur
pauze 11.00 uur - 11.15 uur
Vijfde lesuur 11.15 uur -12.00 uur
Zesde lesuur 12.00 uur - 12.45 uur
pauze 12.45 uur - 13.00 uur
Vakwerkles 13.00 uur – 14.30/15.30 uur
WOENSDAG & VRIJDAG
Eerste lesuur (burgerschap) 08.30 uur - 08.45 uur
Tweede lesuur 08.45 uur - 09.30 uur
Derde lesuur 09.30 uur - 10.15 uur
Vierde lesuur 10.15 uur - 11.00 uur
pauze 11.00 uur - 11.15 uur
Vijfde lesuur 11.15 uur -12.00 uur
Zesde lesuur 12.00 uur - 12.45 uur
Pauze 12.45 uur - 13.00 uur
Zevende lesuur 13.00 uur - 13.45 uur
Achtste lesuur 13.45 uur - 14.30 uur

1 en 2 vmbo-kader:
De vakwerklessen duren tot 14.30 uur, met uitzondering van de Koksklas. De Koksklas is van 13.00-15.30 uur. De leerlingen die aan deze vakwerkles deelnemen zijn één middag per vier weken vrij.

3 vmbo-kader:
Het rooster van de 3 vmbo-kaderklas wijkt af van bovenstaand rooster. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. In de eerste schoolweek nemen de leerlingen van de 3 vmbo-kaderklas deel aan een kennismakingsprogramma van het Omnia College. Hun lestijden en lesprogramma zien er deze week dan ook anders uit. Ook hierover zijn zij geïnformeerd.