Lingewaal College

Contact

Lingewaal College

Merwedekanaal 8a
4206 BC Gorinchem
088 405 18 90

lingewaalcollege@yuliusonderwijs.nl

Route per fiets

Openbaar vervoer

Treinstation Gorinchem is 11 minuten loopafstand. Op 3 minuten loopafstand is een bushalte. Je kan bij deze locatie gratis parkeren.

Parkeersituatie Lingewaal College

Vanwege het toegenomen aantal leerlingen zijn er tijdelijk twee leslokalen op het parkeerterrein naast ons schoolgebouw geplaatst. Dit betekent dat de meeste docenten nu hun auto bovenaan de dijk moeten parkeren in plaats van naast de school. Dit houdt vervolgens automatisch in, dat er minder plek is voor ouders en taxibusjes om te parkeren en/of te draaien op de dijk.

We zijn in gesprek met de gemeente teneinde een structurele oplossing te vinden. In de tussentijd proberen we de parkeerplaatsen die het dichtst bij school liggen zoveel mogelijk vrij te houden ten behoeve van het taxivervoer. Vriendelijk verzoek aan een ieder om hier rekening mee te houden in verband met de verkeersveiligheid op de dijk en de veiligheid van onze leerlingen.

Uw kind ziek melden

Bij ziekte van een leerling dient u het Lingewaal College daarvan voor 8.30 uur op de hoogte te stellen via 088 405 18 90. Tevens vragen wij u – wanneer er gebruik gemaakt wordt van leerlingvervoer – om ook het vervoersbedrijf te informeren.

Uw kind afwezig melden

Indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan kunt u dit formulier gebruiken. Wij verzoeken u het formulier tijdig in te vullen en in te leveren bij de mentor van uw zoon of dochter.

Vertrouwenspersoon

Lenny de Vogel
06 41 58 85 45
Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Meedenken

Wilt u meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de Medezeggenschapsraad (MR) misschien iets voor u. In hoofdstuk 12 van de schoolgids leest u meer over de MR en over andere mogelijkheden om als ouder mee te denken.

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent vinden we het prettig als u dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure.

Wijzigingen doorgeven

Als u verhuist of als er een andere wijziging is (bijvoorbeeld een ander e-mailadres of andere huisarts), vragen wij u dit aan ons door te geven.

Nieuwe leerling

Hier kunt u lezen hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden voor plaatsing op het Lingewaal College.

Of kijk hier voor meer informatie over open dagen.

Yulius Onderwijs

Contact

Bovenschoolse backoffice

Burgemeester de Raadtsingel 93C
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
088 405 19 20
(bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur)
aanmelden@yuliusonderwijs.nl
www.yulius.nl/onderwijs