Welkom bij De Gaard!

De Gaard organiseert op woensdag 15 februari 2023 van 15.00 – 16.30 uur een open middag.

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Vmbo basis-, kader- en theoretische leerweg

“Iedere leerling heeft kwaliteiten. Bij ons kan uw kind groeien en zijn kwaliteiten ontdekken.” – Emily van Opijnen, schooldirecteur

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs? Dan is De Gaard in Spijkenisse misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van De Gaard ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht.

De Gaard

Open dag

Niveaus: VMBO BB/ KB/ TL Woensdag 31 januari 2024 Van 15.00 uur tot 16.30 uur

De Gaard

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

De Gaard

ontvangt ESF-subsidie voor arbeids-toeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2022-2023 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor PrO en vso. Voor De Gaard betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 24.000. De Gaard investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken alsook (branche)certificering en externe stages.

Europees Sociaal Fonds
Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. Voor PrO/vso in Nederland is € 15 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor
schooljaar 2022-2023 en € 30 miljoen voor de schooljaren 2023-2024 & 2024-2025. De ESF-subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF-middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot -duurzame- arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot.

Impressie

Video