Vorige pagina

De Gaard

Team

Ons team

Naast een bekwaam docententeam beschikken we bijvoorbeeld ook over een gedragswetenschapper, intern begeleiderorthopedagoog, intern begeleider, leerlingcoach en anti-pest coördinator. Ook is er een Commissie voor de Begeleiding (CvB). De CvB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en voor het bieden van antwoorden op hulpvragen over de leerlingen door het onderwijsteam.

 

Commissie voor de begeleiding

 • E. van Opijnen  Schooldirecteur

 • S. Buit-Blom          Orthopedagoog

 • R. Smit                    Intern begeleider

 • C. van Dongen  Schoolcoach

 • G. Anzola              Leerlingcoach

 

Onderwijsteam

 • M. El Hachioui

 • M. van Dam

 • J. Lems

 • M. van Wagtendonk

 • J. Sonneveldt

 • E. van Wieringen

 • S. Pronk

 • D. Angela

 • M. Veldman

 • D. Bezemer

 • G. van Pelt

 • J. Tob

 • M. Koornneef

 • L. Ouwerling

 • S. Van Dongen

 

Onderwijsondersteunend personeel

 • R. Hesper               conciërge

 • J. van der Burg administratie