Welkom bij het
Reijerwaard College!

Vorige pagina

Reijerwaard College

Nieuws

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Onze scholen zijn in verband met de harde lockdown gesloten vanaf 21 december 2021. Wel bieden we, buiten de kerstvakantie om, noodopvang voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kwetsbare leerlingen.

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo-theoretische leerweg

Op onze school streven wij naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Samen met het team geef ik onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze tot leren komen en de mogelijkheid hebben hun eigen talent te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het streven van de locatie om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op het vervolgonderwijs.” – Tamara Perez Santana, schooldirecteur Reijerwaard College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Reijerwaard College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

Het Reijerwaard College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelegen in Rotterdam. Het Reijerwaard College biedt onderwijs aan ongeveer 65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op het niveau vmbo theoretische leerweg. Wij zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met de juiste ondersteuning en zorg waar dat nodig is.

Reijerwaard College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2022 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.