Welkom bij het
Reijerwaard College!

Vorige pagina

Brugklas vmbo-tl/havo Reijerwaard College vanaf schooljaar 2022-2023

Met veel enthousiasme kunnen wij u mededelen dat wij op het Reijerwaard College vanaf schooljaar 2022-2023 gaan starten met een brugklas vmbo-tl/havo. Met deze brede brugklas streven wij ernaar een passend advies te geven voor de bovenbouw.  Binnen de kleine setting van het Reijerwaard kunnen wij leerlingen extra de tijd geven om te werken aan hun executieve vaardigheden. U kunt daarbij denken aan de onderdelen leren- leren, plannen & organiseren, werkgeheugen, reguleren van emoties en aandacht bij de les te houden. We sluiten graag aan bij de talenten van de leerlingen, zodat zij gemotiveerd en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. 

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo-theoretische leerweg

Op onze school streven wij naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Samen met het team geef ik onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze tot leren komen en de mogelijkheid hebben hun eigen talent te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het streven van de locatie om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op het vervolgonderwijs.” – Tamara Perez Santana, schooldirecteur Reijerwaard College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Reijerwaard College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

Het Reijerwaard College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelegen in Rotterdam. Het Reijerwaard College biedt onderwijs aan ongeveer 65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op het niveau vmbo theoretische leerweg. Wij zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met de juiste ondersteuning en zorg waar dat nodig is.

Reijerwaard College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.