Welkom bij het
Reijerwaard College!

Vorige pagina

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo-theoretische leerweg

Op onze school streven wij naar een veilig pedagogisch schoolklimaat. Samen met het team geef ik onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze tot leren komen en de mogelijkheid hebben hun eigen talent te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het streven van de locatie om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op het vervolgonderwijs.” – Tamara Perez Santana, schooldirecteur Reijerwaard College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Reijerwaard College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

Het Reijerwaard College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelegen in Rotterdam. Het Reijerwaard College biedt onderwijs aan ongeveer 65 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op het niveau vmbo theoretische leerweg. Wij zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met de juiste ondersteuning en zorg waar dat nodig is.

Reijerwaard College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een schoolreis of buitenschoolse activiteit. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage willen besteden.

Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage € 25,00. De oudergeleding van de medezeggenschapraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en Reijerwaard College. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.