Lestijden

Reijerwaard College

Lestijden

Ochtend Middag
Maandag* 8.30 - 13.00 uur 13.15 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 13.00 uur 13.15 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 13.00 uur 13.15 - 14.15 uur
Donderdag 8.30 - 13.00 uur 13.15 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur 13.15 - 14.15 uur
*Let op: rooster vierdejaars wijkt af op maandag. Zie hieronder.

We hebben vijf gelijke lesdagen op het Reijerwaard College. Elke lesdag begint om 8.30 uur en is om 14.15 uur afgelopen.

De buitendeur gaat ’s ochtends om 08.15 uur open en dan kunnen de leerlingen doorlopen tot in de aula. Om 08.25 gaan alle lokalen open en mogen de leerlingen plaatsnemen in hun klas. De lessen beginnen om 08.30 uur.

Elke lesdag begint om 8.30 uur en is om 14.15 uur afgelopen.

*De vierdejaars leerlingen beginnen op de maandagen het tweede lesuur (09.45 uur) en hebben les tot 15.15uur. De laatste les is de gymles (vanwege de beschikbaarheid van de gymzaal). Zo willen we de leerlingen alvast voorbereiden op wisselende lestijden op het MBO. Daarnaast hebben vierdejaars leerlingen facultatieve uren op momenten dat er les wordt gegeven van een vak dat zij niet volgen. Dit zijn maximaal 2 lesuren per week en dit gaat pas na toestemming van ouders en onder voorwaarden (zoals huiswerk in orde, geen ongeoorloofd verzuim en voldoende
schoolexamenresultaten) van start.

Pauzes

In de pauzes hebben de leerlingen de keuze of zij binnen in de gangen pauze houden of dat zij het schoolplein opgaan. Zowel binnen als buiten is er toezicht van medewerkers. Daarnaast mogen de bovenbouwleerlingen (na toestemming van ouders) van het schoolterrein af.