Wie er werken

Reijerwaard College

Team

Ons team

Naast een bekwaam docententeam beschikken we ook over praktijkdocenten, schooldirectrice, orthopedagoog en een pedagogisch conciërge. Alle docenten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en een aantal docenten heeft de master Sen (gedragsspecialist) gevolgd. Een aantal docenten heeft nevenfuncties zoals een anti-pestcoördinator en schoolcoach. Het team heeft opgeleide bedrijfshulpverleners (EHBO en brandveiligheid). Alle nieuwe medewerkers kunnen de cursus psychopathologie binnen Yulius Onderwijs volgen. Daarnaast worden medewerkers getraind in omgaan met agressie.

Ons team bestaat uit:

CvB
Schooldirecteur Petra van Dam
Teamleider Susanne van der Weel
Intern begeleider Babs Venema
Orthopedagoog Iris Westplate

Docenten
Wouter Jansen
Ed van ’t Westende
Aike van der Lugt
Aron van der Lugt
Brian Strijbos
Sabrina Bogaard
Anouk de Kruijf
Ayse Ozdemir
Margriet Helmos

Ondersteunend personeel
Izzy Uster (pedagogisch congierge)
Anne Ranjgar (leerlingcoach)
Githa van Kleef (administratief medewerker)
Safioen Alibaks (leraar ondersteuner)