Wie er werken

Reijerwaard College

Team

Ons team

Naast een bekwaam docententeam beschikken we ook over praktijkdocenten, schooldirectrice, orthopedagoog en een pedagogisch conciërge. Alle docenten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en een aantal docenten heeft de master Sen (gedragsspecialist) gevolgd. Een aantal docenten heeft nevenfuncties zoals een anti-pestcoördinator en schoolcoach. Het team heeft opgeleide bedrijfshulpverleners (EHBO en brandveiligheid). Alle nieuwe medewerkers kunnen de cursus psychopathologie binnen Yulius Onderwijs volgen. Daarnaast worden medewerkers getraind in omgaan met agressie.

Ons team bestaat uit:

 • Tamara Perez Santana (schooldirecteur)
 • Maike Garos (orthopedagoog)
 • Babs Venema-Albers (intern begeleider, senior docent en examencoördinator)
 • Margriet Helmos-van den Berg (senior docent lichamelijke opvoeding)
 • Susanne van der Weel (schoolcoach, docent & MR-lid)
 • Wouter Jansen (docent)
 • Romie Paimin (docent)
 • Wendelien Dijks (docent)
 • Aron van der Lugt (docent)
 • Ed van ’t Westende (docent)
 • Sylke Noordzij (docent)
 • Sabrina Bogaard (docent art & design, CKV, kunstvakken)
 • Irene Heiwegen (pedagogisch conciërge)
 • Safioen Alibaks (onderwijsassistent)
 • Githa van Kleef (administratief medewerkster)