Welkom bij het
Heer Bokel College!

Vorige pagina

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Onze so-scholen zijn vanaf dinsdag 9 februari weer open. Sinds maart kunnen ook onze middelbare scholieren weer gedeeltelijk fysiek naar school.

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Havo en onderbouw vwo

“Ik zie het als onze missie om de leerlingen op zo’n manier onderwijs en begeleiding te bieden dat zij uiteindelijk mee kunnen draaien in de maatschappij en een eigen toekomst op kunnen bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat, door alle partijen te betrekken en de lijntjes kort te houden, we er samen voor kunnen zorgen dat elke leerling uiteindelijk op de juiste plek in de maatschappij belandt. Voor mij speelt de leerling daarin de hoofdrol.”

“Onze leerlingen zijn speciaal maar hebben daardoor ook kwaliteiten die anderen niet hebben. Wij willen ze leren om juist deze kwaliteiten – naast de basisvaardigheden – te leren benutten. Belangrijk daarbij is dat wij als volwassenen oprecht deze krachten in de kinderen kunnen zien en hen de ruimte geven om deze te ontwikkelen.” – Petra van Dam, schooldirecteur

Heeft uw kind psychische problemen die in de basis liggen op het internaliserende vlak? Zoekt u een school voor voortgezet speciaal onderwijs op havo niveau? Kan uw kind omgaan met wisselende lessen en docenten? Dan is het Heer Bokel College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

Wij zorgen voor onderwijs dat in de basis lijkt op het reguliere onderwijs, maar wordt gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Heer Bokel College worden daardoor voorbereid op een goede plek in de maatschappij.

Heer Bokel College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2022 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.