Klachtenfunctionaris

Yulius

Luistert

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

Bij de klachtenfunctionaris van Yulius Onderwijs kunt u terecht met klachten.  Een gesprek kan ook  starten met vragen of problemen met betrekking tot veiligheid. Bij Yulius Onderwijs zijn er meerdere collega’s die voor de scholen als klachtenfunctionaris inzetbaar zijn. Zo is er altijd een klachtenfunctionaris beschikbaar en ook altijd een klachtenfunctionaris die niet zelf werkt op de school waar de klacht speelt.   

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en biedt hulp bij problemen die zich afspelen binnen de school, en die u moeilijk vindt om te bespreken of niet wil bespreken met de leerkracht dan wel de directie van de school. De klachtenfunctionaris helpt bijvoorbeeld bij klachten met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en geweld op school. Dit gaat aan de hand van de klachtenregeling die hier terug te vinden is.

Roy Keulers

Roy Keulers is klachtenfunctionaris binnen Yulius Onderwijs. Zijn belangrijkste taak is het zorgen voor aandacht voor uw klacht, door naar u te luisteren. Tijdens een gesprek stelt hij vragen om de klacht helder in beeld te krijgen. Vervolgens begeleidt hij bij het zoeken naar een passende oplossing, maar u bepaalt zelf welke stappen u neemt. Lukt het niet om het probleem naar tevredenheid op te lossen? Dan kan hij u d de volgende stap in de klachtenprocedure uitleggen, zodat u de beste mogelijkheid kunt kiezen

Roy Keulers werkt sinds 2017 bij Yulius Onderwijs als docent. Daar heeft hij  veel ervaring opgedaan in het cluster 4 onderwijs. Hij heeft eerder ook al bij Yulius gewerkt en heeft ervaring op veel posities in het onderwijs.

Veilig klimaat

Naast de rol van ondersteuner en begeleider adviseert de klachtenfunctionaris  de directie. Op basis van zijn ervaringen mag hij ongevraagd een aanbeveling doen, die bijdraagt aan een veilig klimaat en een betere samenwerking op school.

Bereikbaarheid

De klachtenfunctionaris  werkt  voornamelijk op vrijdag. Hij is telefonisch of per e-mail bereikbaar. U kunt zonder opgaaf van reden naam en telefoonnummer achterlaten, dan neemt hij zo snel mogelijk contact met u op. 

06 415 885 45

klachten@yulius.nl