Welkom bij Lombardia!

Basisschool voor speciaal onderwijs

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een basisschool voor speciaal onderwijs? Dan is Lombardia in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en onderwijskundige zorg waar dat nodig is. Leerlingen van Lombardia hebben daardoor minder last van hun ondewijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Lombardia

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

Lombardia

& opvang

Bent u op zoek naar peuteropvang of buitenschoolse opvang? Dan kunt u contact opnemen met onderstaande organisaties.

Impressie

Video