Welkom bij het Discovery College!

Vorige pagina

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Vmbo-basis en -arbeidsgerichte leerweg

“Het belangrijkste vind ik dat onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid beleven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot ontwikkeling kunnen komen. Wij ondersteunen leerlingen bij wie ze zijn, bij wat ze willen bereiken en bij wat ze willen leren.” – Bas Zevenhoven, schooldirecteur

We bieden onderwijs met een duurzaam perspectief. We creëren samen met leerlingen en ouders een omgeving waarin leerlingen hun talenten ontdekken en zich verder ontwikkelen.

Het Discovery College is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met (een vermoeden van) een psychische stoornis. Wij verzorgen goed onderwijs gecombineerd met specialistische onderwijskundige zorg.

Aanmelden

Open avond

Op dinsdag 12 december 2023 om 19:00 vindt er een open avond plaats voor ouders/verzorgers van eventuele nieuwe leerlingen. U kunt zich hier aanmelden.

Impressie

Video