Welkom bij
het Middelland
College!

Vorige pagina

Middelland College

Nieuws

Informatie over het coronavirus

Sinds eind februari is er ook in Nederland sprake van besmettingen met het coronavirus. Yulius houdt de ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD.

Momenteel heeft het Middelland College nog open lesplekken voor nieuwe leerlingen. Het gaat om de volgende klassen:

  • Vmbo-kader leerjaar 1 & 2: 4 vrije lesplekken
  • MBO 1: 3 vrije lesplekken

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo kaderleerweg (leerjaar 1 tot en met 4) & MBO 1

“Het belangrijkste vind ik dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Samen met mijn team ga ik graag de uitdaging aan om een leeromgeving te creëren, waarin onze leerlingen worden uitgenodigd om zich tot hun volledige kunnen te ontwikkelen.” – Elisabeth Sierhuis, schooldirecteur

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een passende school voor voortgezet onderwijs? Dan is het Middelland College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en ondersteuning waar dat nodig is. Leerlingen van het Middelland College ondervinden daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Op het Middelland College kunnen leerlingen hun vmbo kader diploma halen omdat de school samenwerkt met een reguliere vmbo school in de omgeving.

Daarnaast bieden wij in samenwerking met het Albeda een MBO 1 traject aan en sluiten deze af met een erkend MBO diploma.

Middelland College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2019/2020 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2020 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.