Welkom bij
het Middelland
College!

Vorige pagina

Het Middelland College organiseert op de volgende datum een open middag:
– Wo. 11 januari 2023 van 15.00 tot 19.00 uur

 

Momenteel heeft het Middelland College nog open les plekken voor nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt u opvragen bij de Backoffice (088 405 19 20).

 

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo-kaderleerweg (leerjaar 1 tot en met 4) & mbo-1

“Het belangrijkste vind ik dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Samen met mijn team ga ik graag de uitdaging aan om een leeromgeving te creëren, waarin onze leerlingen worden uitgenodigd om zich tot hun volledige kunnen te ontwikkelen.” – Elisabeth Sierhuis, schooldirecteur

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een passende school voor voortgezet onderwijs? Dan is het Middelland College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en ondersteuning waar dat nodig is. Leerlingen van het Middelland College ondervinden daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Op het Middelland College kunnen leerlingen hun vmbo-kader-diploma halen omdat de school samenwerkt met een reguliere vmbo-school in de omgeving.

Daarnaast bieden wij in samenwerking met het Zadkine een mbo-1-traject aan en sluiten deze af met een erkend mbo-diploma.

Kansklas op het Middelland College

In schooljaar 2021-2022 heeft het Middelland College door middel van een subsidie van Rotterdam een start gemaakt met de KansKlas voor leerlingen van het Middelland College. Deze leerlingen waren (gedeeltelijk) uitgevallen in het klassikale onderwijsproces en waren nog niet of slechts gedeeltelijk in staat om fysiek onderwijs te volgen op school.

De leerlingen krijgen voor een aantal uren vrijstelling van de onderwijsinspectie voor het volgen van fysiek onderwijs. Zij volgen hun eigen programma waarin ze zowel thuis of op hun behandelplek online onderwijs volgen van hun eigen mentor. De mentor brengt waar nodig ook huisbezoeken en onderhoudt nauw contact met leerlingen en hun ouders. De leerlingen krijgen een uitdagend en interessant lesaanbod waarbij thuis op het juiste niveau gewerkt kan worden. Om leerlingen letterlijk in beweging te krijgen zetten wij sport- en bewegingsactiviteiten in. Daarnaast wordt er op sociaal gebied gewerkt aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Dit wordt zowel gedaan door bovenstaande sport- en bewegingslessen, als ook door sociale vaardigheidslessen en gezamenlijke activiteiten op school. Door de leerlingen niet alleen maar thuis te laten zijn, maar ook in groeps- of individueel verband te laten samenkomen op school, wordt langdurig thuiszitten voorkomen.

In schooljaar 2022-2023 wil het Middelland College de KansKlas uitbreiden en dit ook te gaan aanbieden aan reguliere VO-leerlingen in samenwerking met de reguliere Rotterdamse scholen en KoersVO. Hiervoor is opnieuw een subsidie aangevraagd bij de Rotterdamse gemeente.

Middelland College

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2022/2023 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.