Welkom bij
het Middelland
College!

Vorige pagina

Middelland College

Nieuws

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Onze scholen zijn in verband met de harde lockdown gesloten vanaf 21 december 2021. Wel bieden we, buiten de kerstvakantie om, noodopvang voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kwetsbare leerlingen.

Momenteel heeft het Middelland College nog open les plekken voor nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt u opvragen bij de Backoffice (088 405 19 20).

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo-kaderleerweg (leerjaar 1 tot en met 4) & mbo-1

“Het belangrijkste vind ik dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Samen met mijn team ga ik graag de uitdaging aan om een leeromgeving te creëren, waarin onze leerlingen worden uitgenodigd om zich tot hun volledige kunnen te ontwikkelen.” – Elisabeth Sierhuis, schooldirecteur

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en zoekt u een passende school voor voortgezet onderwijs? Dan is het Middelland College in Rotterdam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en ondersteuning waar dat nodig is. Leerlingen van het Middelland College ondervinden daardoor minder last van hun onderwijsbelemmeringen en komen beter tot hun recht.

Op het Middelland College kunnen leerlingen hun vmbo-kader-diploma halen omdat de school samenwerkt met een reguliere vmbo-school in de omgeving.

Daarnaast bieden wij in samenwerking met het Zadkine een mbo-1-traject aan en sluiten deze af met een erkend mbo-diploma.

Middelland College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2022 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.