Lestijden

Middelland College

LESTIJDEN

Wij hebben vijf gelijke lesdagen op het Middelland College. Elke lesdag begint om 08.30 uur en is om 14.15 uur afgelopen. De lesuren bedragen 45 minuten. De deur bij de hoofdingang gaat om 08.15 uur open. Leerlingen kunnen dan binnenlopen en plaatsnemen in de aula. Er gaat een eerste bel om 08.25 uur dan mogen de leerlingen naar het leslokaal lopen zodat wij in het lokaal aanwezig zijn als de les begint om 08.30 uur.

Pauzes

In de pauzes hebben de leerlingen de keuze of zij binnen in de aula pauze houden of dat zij het schoolplein opgaan. Zowel binnen als buiten is er toezicht door medewerkers. Daarnaast mogen de bovenbouwleerlingen (alleen na schriftelijke toestemming van ouders) van het schoolterrein af. Wij zijn een rookvrije school, dit houdt in dat leerlingen niet op of in het zicht van het schoolterrein mogen roken. Er zijn twee pauze momenten op de dag van ieder 15 minuten. De onderbouw en de bovenbouw worden zo veel mogelijk tijdens de pauzes gescheiden.