Middelland College

Team

Ons team

Naast een bekwaam docententeam beschikken we bijvoorbeeld ook over een gedragswetenschapper, intern begeleider en schoolcoach. Ook is er een Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en voor het bieden van antwoorden op hulpvragen over de leerlingen door het onderwijsteam.

Directie & Commissie van Begeleiding:
● Elisabeth Sierhuis (schooldirecteur)
● Manon Boot (Intern Begeleider)
● Veronica van der Hoeven (gedragswetenschapper bovenbouw)
● Joran van de Spoel (schoolcoach)
● Meriam Lammens (gedragswetenschapper onderbouw i.o.)

Docenten:
● Parveen Toefani (docent)
● Joussef Abarnous (docent)
● Lisle Lewis (docent)
● Nawfal Tamsamani (docent)
● Melanie van Heteren (docent)
● Jet Valk (vakdocent-CKV)
● Bob Kandel (vakdocent- koken)
● Hallo Jobbing (inhuur- gym)

Onderwijsondersteunend Personeel
● Henk van Tol (pedagogisch conciërge)
● Githa van Kleef (secretariaat/verzuimcoordinator/leerlingadm.)
● Zhana Olbina (leerkrachtondersteuner)
● Rachida el Hassnauoi (leerkrachtondersteuner)
● Nurgel Meral (leerkrachtondersteuner)
● Zion Wijnaldum (onderwijsassistent)
● Nowel Raki (trajectbegeleider)
● Wendy Langendoen (onderwijsassistent)
● Mo Draoui (pedagogisch conciërge)