Welkom bij het Ilex College!

Vorige pagina

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Praktijkonderwijs (leerjaar 1 en 2), vmbo-basis, -kader en MBO1

“Wij bieden een gestructureerde omgeving waarin leerlingen zich veilig kunnen voelen én plezier kunnen hebben.” – Margareth Dalmeijer, schooldirecteur

Ondervindt uw kind onderwijsbelemmeringen ten gevolge van een psychische stoornis en zoekt u een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs? Dan is het Ilex College in Schiedam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Ilex College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht. Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ilex College

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

Samenwerking

Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Alle schoolbesturen verbonden aan het Samenwerkingsverband nieuwe waterweg noord v(s)o maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Vanuit onze school/organisatie neemt een gedragswetenschapper deel aan het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit deskundigen die medewerkers op scholen kan adviseren om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.

Impressie

Video