Welkom bij het Ilex College!

Vorige pagina

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Agl (leerjaar 1 en 2)- praktijkonderwijs, vmbo-basis, -kader en -theoretische leerweg, mbo 1

“Wij bieden een gestructureerde omgeving waarin leerlingen zich veilig kunnen voelen én plezier kunnen hebben.” – Margareth Dalmeijer, schooldirecteur

Ondervindt uw kind onderwijsbelemmeringen ten gevolge van een psychische stoornis en zoekt u een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Dan is het Ilex College in Schiedam misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Ilex College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht. Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ilex College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een schoolreis of buitenschoolse activiteit. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage willen besteden.

Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage € 25,00. De oudergeleding van de medezeggenschapraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en Ilex College. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Samenwerking

Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Alle schoolbesturen verbonden aan het Samenwerkingsverband nieuwe waterweg noord v(s)o maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Vanuit onze school/organisatie neemt een gedragswetenschapper deel aan het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit deskundigen die medewerkers op scholen kan adviseren om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp.