Welkom bij het Drechtster College!

Vorige pagina

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Vmbo basis- en kaderleerweg en arbeidsgerichte leerweg

“Wij creëren helden door samen op een veilige en uitdagende manier jouw persoonlijke leerroute centraal te stellen.” – Team Drechtster College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Drechtster College in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Drechtster College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht.

Drechtster College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage € 47,50. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. Maakt u het bedrag a.u.b. over op bankrekeningnummer: NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en het ‘Drechtster College’.