Welkom bij het Drechtster College!

Vorige pagina

School voor voortgezet speciaal onderwijs

Vmbo basis- en kaderleerweg en arbeidsgerichte leerweg

“Wij nemen onze leerlingen serieus en vinden het belangrijk dat zij zich gesteund voelen. Het belangrijkste is dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Wij ondersteunen en begeleiden onze jongeren in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. Met als doel een succesvolle deelname aan de maatschappij.” – Team Drechtster College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Drechtster College in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Drechtster College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht.

Drechtster College

Nieuws

Drechtster College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.

Voor het schooljaar 2019/2020 is de ouderbijdrage € 47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2020 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar € 23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen.