Welkom bij het Drechtster College!

Vorige pagina

School voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs

Vmbo basis- en kaderleerweg en arbeidsgerichte leerweg

“Wij creëren helden door samen op een veilige en uitdagende manier jouw persoonlijke leerroute centraal te stellen.” – Team Drechtster College

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Dan is het Drechtster College in Dordrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van het Drechtster College ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht.

Drechtster College

Ouder-
bijdrage

Wij vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een schoolreis of buitenschoolse activiteit. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage willen besteden.

Voor het schooljaar 2022/2023 is de ouderbijdrage € 25,00. De oudergeleding van de medezeggenschapraad beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, hopen wij deze te mogen ontvangen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL05 INGB 0694847305, t.n.v. Yulius Onderwijs te Dordrecht. Vermeld hierbij de achternaam van uw kind en het Drechtster College. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.