Drechtster College

Contact

Drechtster College

Vmbo-locatie
Atmosfeerstraat 32
3328 GD Dordrecht
088 405 63 40

Route per fiets

Openbaar vervoer

Op 4 minuten loopafstand is een bushalte. Je kan bij deze locatie gratis parkeren.

Agl-locatie
S. M. Hugo van Gijnweg 10
3317 JM Dordrecht
088 405 30 17

Route per fiets

Openbaar vervoer

Station Dordrecht Zuid is 8 minuten lopen. Op 2 minuten loopafstand is een bushalte. Je kan bij deze locatie gratis parkeren.

drechtstercollege@yuliusonderwijs.nl

Uw kind ziek melden

Is uw kind ziek of kan hij / zij om een andere reden niet naar school komen? Meld dit dan voor de start van de lessen telefonisch.  Ook vragen wij u het te melden wanneer uw kind weer naar school komt. Ziekmelden en betermelden kan telefonisch:

  • locatie Atmosfeerstraat: 088-405 63 40
  • locatie Hugo van Gijnweg: 088-405 30 17

Wijzigingen doorgeven

Als u verhuist of als er een andere wijziging is (bijvoorbeeld een ander e-mailadres of andere huisarts), vragen wij u dit aan ons door te geven.

Nieuwe leerling

Hier kunt u lezen hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden voor plaatsing op het Drechtster College.

Of kijk hier voor meer informatie over open dagen.

Yulius

Luistert!

Meedenken

Wilt u met ons meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderklankbordgroep wellicht iets voor u! Lees meer over de MR en ouderklankbordgroepen. 

Vertrouwenspersoon

Loopt u ergens tegen aan wat u moeilijk vindt of niet wil bespreken met de leerkracht en/of directie dan kunt u dit bespreken met met de vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en biedt hulp. Thema´s waarbij u haar bijvoorbeeld kunt benaderen zijn pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en geweld op school.

Lees meer over de vertrouwenspersoon.

Een klacht indienen

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u dit laat weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Bespreek uw klacht bij voorkeur rechtstreeks met de betreffende medewerker of de schooldirecteur. Zij staan open voor een gesprek. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris via klachten@yulius.nl.

Lees meer over een klacht indienen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris biedt hulp als u een klacht heeft. De klachtenfunctionaris helpt bijvoorbeeld bij klachten over het onderwijs, ongewenst gedrag of uw privacy. Samen met u en eventueel andere betrokken partijen bekijkt de klachtenfunctionaris of er een oplossing mogelijk is. Indien nodig betrekt de klachtenfunctionaris de schooldirecteur of directie Onderwijs bij het proces.

Komt u er echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

Yulius Onderwijs

Contact

Bovenschoolse backoffice

Burgemeester de Raadtsingel 93C
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
088 405 19 20
(bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur)
aanmelden@yuliusonderwijs.nl
www.yulius.nl/onderwijs