A-opleiding

Yulius

leidt op

A-opleiding

De A-opleiding tot psychiater duurt vierenhalf jaar. Het traject bestaat uit een algemeen deel van tweeënhalf jaar en vervolgens twee jaar in één van de aandachtsgebieden.

Het opleidingsplan De Psychiater treedt per 1 juli 2020 in werking; hier volgt later uitgebreidere info over.

Het algemene deel heeft de volgende verplichte onderdelen:

  • klinische psychiatrie,
  • poliklinische psychiatrie,
  • spoedeisende psychiatrie en
  • consultatieve psychiatrie in een algemeen ziekenhuis.

Naast het algemene deel biedt Yulius ook de opleiding aan in één van de volgende aandachtsgebieden:

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Volwassenenpsychiatrie

Onderwijs

Yulius werkt samen met de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGZ Delfland, Parnassia/Bavo, Antes en Emergis in het Consortium Psychiatricum Nederland Zuid-West. Naast het gezamenlijke consortiumonderwijs (psychiatrie- en psychotherapieonderwijs) bieden we een eigen onderwijsprogramma met aandacht voor alle aspecten van het vakgebied.

Solliciteren

Jaarlijks heeft Yulius drie opleidingsplaatsen beschikbaar. Dit jaar vindt de sollicitatieronde plaats in september/oktober voor de drie opleidingsplaatsen per april 2021. U kunt uw brief richten aan: Yulius, t.a.v. dhr. dr. G. Faber, Postbus 753 3300 AT Dordrecht. Meer informatie via telefoonnummer 088 405 06 00 of e-mailadres G.Faber@yulius.nl.

Aanstelling

Als u bij Yulius de opleiding gaat volgen, krijgt u een aanstelling conform de CAO voor assistenten in opleiding (aios). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor aios voor (internationaal) congresbezoek en een volledige vergoeding van de verplichte vijftig sessies leertherapie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 06 18 58 26 81  of via e-mailadres A.Bouman@yulius.nl.