BW Het Fundament

Over

de BW

Voor jongeren is het soms lastig om met hun autisme om te gaan. Ook het regelen van de dagelijkse bezigheden- zoals huishouding, persoonlijke verzorging, een opleiding volgen, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën – zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Het beschikken over deze vaardigheden is echter wel van belang om op volwassen leeftijd zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Deze vaardigheden zijn soms voor jongeren met autisme moeilijk aan te leren. Yulius heeft daarom gekozen voor een zorgaanbod specifiek voor jongeren met autisme: BW Het Fundament. Het Fundament is een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar met een autismespectrumstoornis waar onder begeleiding op de vaardigheden wordt getraind.

Het Fundament

Yulius biedt in Het Fundament een veilige, prettige en stimulerende ontwikkelomgeving voor 31 jongeren met autisme met een gemiddeld of hogere intelligentie (>80). Op het Fundament zijn 5 leefgroepen met een eigen eet- en huiskamer waar gemiddeld 7 jongeren wonen. Iedere jongere heeft zijn eigen (slaap)kamer. Er is een vast wakende wacht aanwezig in de nacht. Het doel is dat de jongeren zich verder ontwikkelen tot een volwassene die zo zelfstandig mogelijk functioneert binnen de maatschappij. Uitstroom naar zelfstandig wonen met ondersteuning thuis is één van de doelen van Het Fundament. Dit thuis kan zowel thuis bij ouders zijn of in de eigen woning.

Over Barendrecht

Het Fundament ligt in de levendige woonwijk Carnisselande in Barendrecht. In de directe omgeving van Het Fundament is van alles te vinden: diverse winkels , medische zorgaanbieders, openbaar vervoer, zwembad, restaurants, sportzalen en kerken.

Samenwerking onderaannemers

Yulius werkt samen met Atelier de Zwaan.

BW Het Fundament

Yulius

Ondersteunt

Ondersteuning en begeleiding

Binnen Het Fundament wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de bewoner, maar ook rekening gehouden met de beperkingen die de jongeren ondervinden als gevolg van hun autisme. Continuïteit, structuur en voorspelbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding. De begeleiding is gericht op het vergroten van de vaardigheden op onder andere de volgende gebieden: zelfstandigheid, persoonlijke verzorging, verzorging van omgeving, financiën, sociale omgang, planning en daginvulling.

Van iedere jongere wordt een actieve bijdrage aan het vormgeven van zijn/haar begeleidingsplan verwacht. Dit plan wordt opgesteld bij aanvang van het begeleidingstraject. In het begeleidingsplan leggen we de begeleidingsdoelen vast. Deze doelen worden aan de hand van het ondersteuningsplan van de gemeente vastgelegd. Het plan wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd zodat we samen goed kunnen beoordelen of de begeleidingsdoelen worden behaald.

Behandeling

Soms is naast begeleiding ook behandeling nodig. Vanuit Yulius kan er diverse behandeling geboden worden.

Yulius

Activiteiten

Over het algemeen heeft iedere jongere minimaal 3 dagdelen dagbesteding (school,deeltijdbehandeling, stage of werk). Als dat niet het geval is, dan wordt samen met de begeleiding gezocht naar een daginvulling.

Yulius

Behandelt

In veel gevallen is naast de ondersteuning vanuit de woonvorm ook behandeling nodig in verband met uw psychiatrische klachten. Hierbij werken wij – met uw toestemming – samen met uw eventuele behandelaar. We vinden het belangrijk uw eventuele familie en naasten te betrekken bij uw ondersteuningstraject.

Contact &

Aanmelden

Beschikking

Voor beschermd wonen is een beschikking (voorheen indicatie) nodig. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. De duur van de beschikking kan variëren van maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Aanmelden

Voor jongeren boven de 18 jaar is er in Rotterdam het Jongerenloket.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Kosten en eigen bijdrage

Beschermd wonen wordt vergoed door de wet maatschappelijke ondersteuning. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. Zij verstrekken een verwijzing waarop wordt aangegeven welke zorg men mag verwachten van Het Fundament. Voor het verkrijgen van zorg (18+) wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.

Adres