Crisisdienst

Wat is

het?

Als een cliënt in crisis is kan er door de verwijzer contact opgenomen worden met de Crisisdienst. Op aangeven van de verwijzer kunnen we 24 uur per dag bij een cliënt thuis of op een andere locatie beoordelen hoe ernstig de situatie is en inschatten of er direct hulp geboden moet worden. In dat laatste geval kan een opname in de kliniek in gang gezet worden. In overleg met de cliënt en zijn naasten kijken we altijd of we intensieve zorg aan huis kunnen bieden waardoor een opname misschien niet nodig is.