Uw deelname aan
wetenschappelijk onderzoek

Deelname

weten-
schappelijk
onderzoek

Soms vragen we cliënten om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om verschillende behandelvormen te vergelijken. Uw behandelaar kan u vragen voor een gesprek of het invullen van vragenlijsten. Dergelijk onderzoek wordt nooit zonder uw toestemming gedaan. Als uw behandelaar denkt dat u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek, dan wordt dat met u besproken. U krijgt ook schriftelijk informatie. Wetenschappelijk onderzoek kan ook plaatsvinden met dossiergegevens, zoals uitslagen van de Routine Outcome Monitoring (ROM), medicatiegebruik, opnameduur of het volgen van richtlijnen door uw behandelaar. We waarborgen uw privacy bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Zo staan in de onderzoeksgegevens geen namen of adressen. In plaats daarvan krijgen uw gegevens een nummer. De gegevens worden zo opgeslagen dat geen herkenning mogelijk is en dat de gegevens niet tot een persoon te herleiden zijn. Deelname aan de landelijke vergelijking voor ROM-gegevens gebeurt met volledig geanonimiseerde gegevens.

Kennis

Wetenschappelijk onderzoek levert kennis op over psychiatrische stoornissen en de behandeling ervan. Het helpt ons de behandeling steeds verder te verbeteren en mensen zo goed mogelijk te helpen. Yulius doet wetenschappelijk onderzoek samen met academische ziekenhuizen en universiteiten. We zijn een erkende opleidingsinstelling voor onder andere psychologen, psychiaters en verpleegkundigen. Binnen veel van de opleidingen wordt onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek van Yulius wordt getoetst door een speciale commissie. Yulius houdt zich aan de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.