Diagnostiekafdeling

Wat is

het?

De Diagnostiekafdeling kan ingezet worden als tijdelijke opschaling van een ambulant behandel- en/of woontraject, waarbij na afronding van het klinisch diagnostiektraject de behandeling weer ambulant voortgezet zal worden.

De Diagnostiekafdeling kan worden ingezet bij de volgende vragen:

  • Het verhelderen van de diagnostiek als deze ambulant niet (volledig) te volbrengen is;
  • Het diagnostisch onderbouwen van stagnatie in ambulante trajecten;
  • Het adviseren in (vervolg) behandel- en woontrajecten.

De Diagnostiekafdeling is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, waarbij sprake is of het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis.

De Diagnostiekafdeling kan alleen worden ingezet als er sprake is van een al lopend ambulant traject bij een ggz-aanbieder of een jeugdzorginstelling. Bij opname is het van belang dat zowel cliënt, het systeem (ouders/ opvoeders) en de ambulante behandelaar(s) zich committeren aan het diagnostische traject (bestaande uit kind- en systeemgerichte diagnostiek) die door de kliniek wordt vormgegeven en hierin actief betrokken zullen zijn. Jongeren moeten beschikken over een vaste woonplek, waar zij in de weekenden (zaterdag en zondag) naartoe kunnen en na ontslag terecht kunnen.

Diagnostiek vindt plaats door middel van psychologisch onderzoek, kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek en gezinsdiagnostisch onderzoek. Het diagnostisch proces wordt ondersteund door observaties op de afdeling, beeldende therapie, psychomotore therapie, individuele gesprekken, sociotherapeutische contacten, ouderbegeleiding en systeemtherapie.

Ouders/verzorgers worden intensief betrokken tijdens de opname. Er vinden gesprekken plaats tussen de systeemtherapeut/ouderbegeleiders en ouders/verzorgers.

De diagnostiekafdeling is onderdeel van het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Yulius

Locaties

Diagnostiekafdeling