Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

FACT Jeugd en Gezin

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Onze FACT-teams bieden behandeling en begeleiding op allerlei levensgebieden. Het team werkt op een laagdrempelige en flexibele manier. De cliënt komt langs op een van onze locaties, maar als dat lastig is kan het FACT-team de cliënt ook thuis of op een andere plek opzoeken. Het team biedt hulp zo vaak als nodig en zo kort als kan. We proberen daarin zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie van het kind en het gezin. We werken vaak samen met school, werk, de buurt of andere maatschappelijke organisaties en instellingen.

Voor wie?

Ons Jeugd FACT-team richt zich op kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of vermoeden daarvan. Vaak zijn er op meerdere gebieden problemen. De kinderen of jongeren lopen thuis, op school, op het werk of in hun vrije tijd vast. Meestal is al veel hulp geboden, maar leverde dit onvoldoende resultaat op of sloot het onvoldoende aan bij de hulpvraag. Hulp is vaak wel nodig, maar de stap naar weer een nieuwe hulpverlener is dan moeilijk. Het Jeugd (F)ACT-team kan dan uitkomst bieden.

Kenmerken van de doelgroep op een rijtje:

 • 0-24 jaar, waarbij instroom mogelijk is tot en met 21 jaar
 • complexe psychiatrische problemen of vermoedens daarvan
 • verstoorde draagkracht/draaglast-verhouding in thuismilieu
 • multicomplexe gezinnen, problemen op meerdere levensgebieden
 • onvoldoende of geen aansluiting bij reguliere hulpverlening

Het doel

Het doel van de begeleiding en behandeling is om de psychiatrische problematiek van het kind te verminderen en de ontwikkeling weer op gang te brengen of het leven meer op orde te krijgen. Het einddoel is altijd dat de cliënt zo goed mogelijk in staat is de eigen zaken te regelen. We werken ernaar toe dat hij of zij weer zoveel mogelijk zelf kan doen, maar ook dat ze zelf hulp in kunnen schakelen wanneer dit nodig is.

Werkwijze FACT

Belangrijke kenmerken van de FACT teams zijn:

 • een multidisciplinair zorgaanbod
 • een laag aantal cliënten per hulpverlener
 • actieve benadering daar waar de cliënt zich bevindt. Dit kan het gezin zijn, maar bijvoorbeeld ook school, jeugdzorginstellingen of op straat (assertive outreach)
 • een gedeelde caseload
 • intensieve zorg, dat wil zeggen, hoog frequent (afbouwend), afgebakend in duur en snel inzetbaar
 • richt zich primair op functioneel herstel en werkt intensief samen met wijk/jeugdteams en specialistische behandeling

Welke behandelingen biedt het FACT-team?

Het (F)ACT-team biedt meerdere begeleidingsvormen en behandelingen. In sommige gevallen kan het team deze zelf uitvoeren, maar er wordt ook gebruik gemaakt van de behandelingen die ergens anders binnen Yulius worden gegeven. Het team werkt onder andere met de volgende behandelmethodes en middelen:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Psycho-educatie
 • Individuele (begeleidings-)gesprekken
 • Motivatietechnieken
 • Signaleringsplannen
 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Hulp bij dagbesteding en vrijetijdsbesteding
 • Hulp bij het vinden van een gezonde leefstijl
 • Medicatie
 • Coaching op het gebied van praktische zaken als financiën, zorg of een woonplek.

Werkgebied en samenwerking

Het Jeugd FACT-team is inzetbaar in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam en ook richting Gorinchem. In regio Rijnmond biedt Yulius FACT Jeugd en Gezin aan samen met Lucertis.