Centrum voor
Spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie

Wat is

het?

Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie

In mei 2019 is ons Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie in Barendrecht officieel geopend. Het Centrum werkt in veel opzichten vernieuwend. Het is de plek waar acute psychiatrische zorg snel én drempelloos kan worden op- en afgeschaald. Met dit centrum hebben we het acute, klinische behandelaanbod voor kinderen en jeugdigen uit de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid geconcentreerd. Dit zorgt voor meer gebundelde kennis en expertise op één centrale plek.

Ook ambulante behandelteams maken een zeer belangrijk deel uit van ons centrum. Ons centrum biedt jongeren die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben verschillende soorten behandelingen, zo kort als mogelijk maar wel zo lang en intensief als nodig is. Zowel in de thuissituatie als op locatie, of zo nodig in de vorm van een klinische opname in het centrum zelf. In het centrum is de behandeling in de thuissituatie leidend, we bieden twee vormen van intensieve thuisbehandeling voor kinderen en jongeren. Beide vormen zijn erop gericht dat het snel beter gaat, dat opname wordt voorkomen of, in geval van opname, dat de jongere sneller naar huis kan en de opname dus korter duurt.

Dit zijn de vormen van zorg die we bieden op of vanuit het centrum:

Virtuele tour

Centrum voor Spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie

Benieuwd hoe het er van binnen uitziet?

Neem een kijkje in het centrum

Hoe werkt het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie?

Yulius vertelt!

Yulius

locatie