FACT

Flexible Assertive Community Treatment

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een behandelmethode waarbij wij zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan patiënten met ernstige psychiatrische problematiek die ook complexe maatschappelijke problemen ervaren. Wij richten onze behandeling op herstel. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving.

Binnen Yulius zijn verschillende FACT-teams actief. Deze teams zetten zich in voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die hierdoor ook moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden. Denk daarbij onder andere aan wonen, werken, sociale contacten en financiën. Het team overlegt dagelijks over cliënten die extra zorg nodig hebben. Wat is er nodig? Loopt de behandeling goed? Is de veiligheid gewaarborgd? Is de familie voldoende betrokken?

Door het bieden van ambulante zorg lukt het vaak om een opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Mocht een opname toch nodig zijn? Dan blijft het FACT-team betrokken en verantwoordelijk voor de continuïteit van de behandeling.

Yulius

Locaties

De FACT-teams werken vanuit de volgende locaties: