Familie

organisaties

Er zijn verschillende soorten familieorganisaties die zich richten op familieleden van cliënten met een bepaalde psychiatrische ziekte. De familieorganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de ziekte te geven en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er ook vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning.

  • www.autisme.nl : De belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.
  • www.adfstichting.nl : Landelijke stichting voor mensen die hinder ondervinden van angst, dwang of fobie of lijden aan een angststoornis en hun direct betrokkenen.
  • www.balansdigitaal.nl : Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings en gedragsstoornissen, onder meer ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
  • www.depressiecentrum.nl : Landelijke stichting voor mensen met een depressie en hun direct betrokkenen.
  • www.kopstoring.nl : Website voor jongeren van ouders met psychische- of verslavingsproblemen.
  • www.labyrint-in-perspectief.nl : Landelijke stichting, die zich inzet voor familieleden, partners en andere direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.
  • www.sabn.nl : Website voor en door mensen met een eetstoornis evenals voor hun families, partners en vrienden.
  • www.stichtingborderline.nl : Landelijke organisatie die de belangen van mensen met een borderlinestoornis behartigt. Biedt ook informatie aan familieleden.
  • www.vmdb.nl : Landelijke vereniging voor cliënten met een Manisch-Depressieve Stoornis (VMDB) en hun direct betrokkenen.
  • www.ypsilon.org : Landelijke vereniging voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.