Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Wat is

het?

Echt herstellen doe je in je eigen, vertrouwde omgeving met de mensen om je heen die voor jou belangrijk zijn en waar je zo lang mogelijk je eigen maatschappelijke en sociale rollen kunt blijven vervullen. Intensieve Thuisbehandeling biedt acute zorg voor mensen in hun eigen woonomgeving met als doel te stabiliseren, opname te voorkomen en te vervangen. In principe is de zorg vanuit het team voor Intensieve Thuisbehandeling tijdelijk en maximaal 6 weken. De intensiteit van de zorg wordt bepaald in afstemming met de cliënt en zijn of haar steunsysteem. Het kan zijn dat we meerdere malen per week bij de cliënt thuis op bezoek zijn, en soms hebben we zelfs meerdere keren per dag ook contact, via de telefoon, of via beeldbellen. We streven ernaar om samen met de cliënt te zoeken naar mogelijkheden om de eigen regie weer te hervatten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van het sociaal netwerk of het wijkteam. Als het nodig is werken we samen met en bieden we aansluitende behandeling via onze poliklinieken, FACT-teams, of wmo-begeleidingsteams.

Opschalen van de zorg

Soms is ambulante zorg niet (meer) houdbaar en is opname in een kliniek alsnog nodig. In die situatie is Intensieve Thuisbehandeling de voordeur tot onze kliniek. Een belangrijk uitgangspunt is dat de opname een tijdelijke onderbreking is, in de ambulante behandeling van de cliënt. De ambulante behandelaar blijft tijdens een opname om die reden betrokken.

Behandelteam IBT

Het team Intensieve Behandeling Thuis is multidisciplinair en bestaat uit psychiaters, verpleegkundige specialisten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en ontspanningsbegeleiders. In alle situaties sluit de zorg van het team aan op de individuele vraag en mogelijkheden van de cliënt.