Terug

Hoe en waar wij kunnen helpen

Inloopvoorzieningen

Laagdrempelige ontmoetingsplek in een veilige omgeving

Sommige mensen vinden het lastig hun dag te vullen. Ze hebben bijvoorbeeld geen sociaal netwerk en/of baan als gevolg van ernstige en langdurende psychische problemen. Yulius Wijkgerichte Zorg biedt deze mensen dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens, met of zonder beperkingen, kwaliteiten heeft. Vanuit deze kwaliteiten wordt gewerkt aan het vergroten of behoud van de zelfredzaamheid, waardoor de burger in staat wordt gesteld deel uit te maken van de maatschappij. Wij helpen de cliënten hier graag bij. Yulius heeft diverse inlooplocaties. Ontmoeting en contact staan hierbij centraal.

Inlooplocaties zijn ontmoetingsplekken waar bezoekers van harte welkom zijn. Hier worden activiteiten aangeboden doormedewerkers/vrijwilligers die een basis vormen voor een zinvolle dagbesteding. Er is altijd verse koffie en thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Op een aantal locaties wordt ook een lunch en een warme maaltijd bereid (tegen vergoeding). Dit is voor veel mensen gezelliger dan alleen thuis te eten.

De inloop kent een aantal functies. Allereerst is de inloop een veilige plek om naar toe te gaan en waar je van harte welkom bent. Daarnaast hebben begeleiders en bezoekers veel contact en dit biedt ruimte voor ontwikkeling. De bezoekers geven samen invulling aan de activiteiten. Denk aan het opruimen van de ruimte, het doen van creatieve activiteiten en het verzorgen van de catering. Verder biedt de aanwezigheid van deelnemers aan de inloopvoorziening structuur en invulling van de dag. Tot slot heeft de inloop ook nog een signalerende en preventieve functie: bezoekers en begeleiders houden elkaar in de gaten en kunnen eventueel ingrijpen op het moment dat het minder goed gaat met een deelnemer.

Locaties

Dit zijn onze inlooplocaties:

Beschikking

Voor de inloopactiviteiten is geen Wmo-beschikking, (voorheen CIZ-indicatie) noodzakelijk. Uw bezoek aan onze inloopvoorzieningen is kosteloos. Wel kan een kleine vergoeding gevraagd worden voor koffie, thee en maaltijden.

Informatie en aanmelden

Aanmelden voor een bezoek aan één van onze inlooplocaties is niet nodig. U bent altijd van harte welkom! Heeft u specifieke vragen over onze inloop? Neem contact op met:

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Yulius Wmo-Zorgbemiddeling via 088 - 405 36 23 of wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl.  

Download de algemene leaflet Inloopvoorzieningen (inclusief locatieoverzicht)
Download de algemene leaflet Dagbesteding & Inloop (inclusief locatieoverzicht)