Terug

Rechten en plichten

Privacy

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In sommige situaties moeten wij ons beroepsgeheim doorbreken, bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Yulius handelt conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daaruit voortvloeiende kindcheck. Wij vragen altijd of er kinderen in een gezin zijn, of ze veilig zijn en of hulp nodig is.

Gegevens op onze rekening

Om u of uw kind goed te kunnen behandelen, is het nodig dat wij gegevens over u (en uw kind) registreren. Alle gegevens over u (of uw kind) en de behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Wij delen informatie met gemeenten en verzekeraars conform geldende wet- en regelgeving.

Op onze factuur aan de gemeente of zorgverzekeraar staat in principe een diagnosecode en dus informatie over de diagnose. Heeft u er bezwaar tegen dat deze informatie over u of uw kind op de factuur staat, geeft u dit dan door aan de behandelaar. Na het invullen van een privacyverklaring wordt de informatie over de diagnose niet op de factuur vermeld.

Privacygegevens bij wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat Yulius om met uw gegevens wanneer u meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek? Lees het antwoord hier.

Privacyverklaring

Yulius gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving. Lees verder in onze privacyverklaring.