Yulius

leidt op

Specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie

Na de basisopleiding kunnen artsen in opleiding tot psychiater (aios) zich gedurende twee jaar verder specialiseren tot kinder- en jeugdpsychiater. In die twee jaar loopt de aios drie tot vier stages. Deze stages laten de aios diepgaand kennis maken met alle leeftijdsfasen (kinderen en adolescenten) en de verschillende settingen (ambulant, deeltijd en kliniek). In het laatste jaar kan de aios zich nog verder specialiseren binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie (bijvoorbeeld autisme, gezinspsychiatrie, lvg). Tot de verplichte onderdelen behoren de

  • Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie,
  • poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie,
  • spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie en de
  • consultatieve (of liaison) kinderpsychiatrie in het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht.

Onderwijs

Samen met de opleider stelt de aios een opleidingstraject vast. Daarnaast is er in overleg ook ruimte voor speciale wensen en interesses binnen de specialisatie. Het onderwijs binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie geven wij samen met een aantal andere instellingen in Zuid-Holland vorm. Deze instellingen zijn: Erasmus MC-Sophia Rotterdam, De Jutters Den Haag, Curium Leiden en GGZ Breburg Breda. Het onderwijs is op donderdagen in het Erasmus MC. Naast dit gezamenlijke regionale onderwijs is er twee keer per jaar landelijk onderwijs voor alle Nederlandse aios kinder- en jeugdpsychiatrie.  Verder is er tweewekelijks een lokaal onderwijsprogramma op vrijdagochtenden. Bij het vrijdagochtend-onderwijs worden kinderen onderzocht en gediagnosticeerd via een one-way screen en live supervisie.

Aanstelling

Jaarlijks heeft Yulius twee opleidingsplaatsen voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie beschikbaar. De aios die bij Yulius de opleiding gaan volgen, krijgen een aanstelling conform de CAO voor assistenten in opleiding (aios). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor aios voor (internationaal) congresbezoek. Voor aios uit de basisopleiding van Yulius is er een naadloze overgang naar het aandachtsgebied. Aois uit een andere basisopleiding psychiatrie, hebben een sollicitatiegesprek met de opleider van het aandachtsgebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.ijff@yulius.nl.

Solliciteren

U kunt uw brief richten aan:

Yulius

t.a.v. dhr. dr. M.L.J.M. Eussen

Postbus 753 3300 AT Dordrecht

T 088 40 51 000

E M.Eussen@yulius.nl