Yulius

leidt op

Specialisatie volwassenenpsychiatrie

Na de basisopleiding kunnen artsen in opleiding tot psychiater (aios) zich gedurende twee jaar specialiseren tot volwassenenpsychiater. In het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie bieden wij de volgende verdiepende stages aan:

Spoedeisende psychiatrie (crisisteam en IHT).

  •  Verdieping directe patiëntenzorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.
  •  Verdieping directe patiëntenzorg gecombineerd met beleidspsychiatrie.
  •  Langdurige zorg FACT-teams (EPA) gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.
  •  Verdieping VIP (Vroege Interventie Psychose) gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.
  •  Verdieping poliklinische activiteiten.

Tot de verplichte onderdelen behoort de consultatieve ziekenhuispsychiatrie in het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht of elders.

Onderwijs

Samen met de opleider stelt de aios een opleidingstraject vast. Daarin is aandacht voor alle aspecten van het vakgebied en de modules van psychiatrieonderwijs.nl in het aandachtsgebied. Daarnaast is er in overleg ook ruimte voor speciale wensen en interesses binnen de specialisatie.

Aanstelling

De aios die bij Yulius de opleiding gaan volgen, krijgen een aanstelling conform de CAO voor assistenten in opleiding (aios). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor aios voor congresbezoek. Voor aios uit de basisopleiding van Yulius is er een naadloze overgang naar het aandachtsgebied.

Solliciteren

Aios die uit een andere basisopleiding psychiatrie komen, hebben een sollicitatiegesprek met de opleider van het aandachtsgebied. U kunt uw brief richten aan:

Yulius

t.a.v. dhr. dr.  G. Faber

Postbus 753 3300 AT Dordrecht

T 088 40 51 000

E G.Faber@yulius.nl

 Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.Bouman@yulius.nl.