HBO-V/ Social Work 3e of 4e jaars, FACT Team 2, 0221-FAC2

Organisatie: Yulius (aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg)
Afdeling: FACT Team 2
Standplaats: Elzengaarde 144, 3344 DD Hendrik Ido Ambacht
Vacant per: februari 2021
Vacaturenummer: 0221-FAC2

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Binnen het aandachtsgebied FACT zijn dagelijks ruim 100 medewerkers actief in het bieden van hoogwaardige behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemen. Het FACT team begeleid cliënten ambulant, dus een op een en veelal in de eigen thuissituatie.

De cliënten hebben meestal een langdurige psychiatrische beperking en worden ondersteund in hun wensen, met als doel te herstellen in hun rol als burger, partner etc. het streven is dat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden.

In het gebied in en rondom Alblasserdam en Sliedrecht. De trajectbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het starten, de voortgang, het uitvoeren en het bewaken van het traject. Er wordt samengewerkt met verschillende disciplines om zo een zo optimaal mogelijk traject voor cliënten te bewerkstelligen.

Begeleiding wordt geboden vanuit de benadering van de herstel- en herstel ondersteunende zorg.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de begeleider. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Er wordt gewerkt vanuit de methodiek van herstel- en herstelondersteunende zorg.

Binnen FACT Team zijn de te behalen doelen en competenties bij deze vacature vooral gericht op het begeleiden bij, coördineren van en opzetten van activiteiten.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding HBO-V of Social Work 3e of 4ee jaar volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.