HBO-V 3e of 4e jaars, FACT Team 2, 0223-FAC2

Organisatie                 :  Yulius (aandachtsgebied Volwassenen)
Afdeling                       :  FACT Team 2
Standplaats                 :  Elzengaarde 144, 3344 DD Hendrik Ido Ambacht
Vacant per                   :  februari 2023
Vacaturenummer     :  0223-FAC2

Yulius

organisatie

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en bieden speciaal onderwijs. Dat doen wij op meerdere plekken in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Dit doen wij niet alleen: samen met onze cliënten en partners als wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of anderen in de wijk werken wij aan de positieve gezondheid van onze cliënten.

Waar kom je te werken?

Binnen het aandachtsgebied FACT zijn dagelijks ruim 100 medewerkers actief in het bieden van hoogwaardige behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemen.

Het FACT team begeleid cliënten ambulant, dus een op een en veelal in de eigen thuissituatie.

De cliënten hebben meestal een langdurige psychiatrische beperking en worden ondersteund in hun wensen, met als doel te herstellen in hun rol als burger, partner etc. het streven is dat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden.

In het gebied in en rondom Alblasserdam en Sliedrecht. De trajectbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het starten, de voortgang, het uitvoeren en het bewaken van het traject. Er wordt samengewerkt met verschillende disciplines om zo een zo optimaal mogelijk traject voor cliënten te bewerkstelligen.

Begeleiding wordt geboden vanuit de benadering van de herstel- en herstel ondersteunende zorg.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de begeleider. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend. Er wordt gewerkt vanuit de methodiek van herstel- en herstel ondersteunende zorg.
Binnen FACT Team  zijn de te behalen doelen en competenties bij deze vacature vooral gericht op het  begeleiden bij, coördineren van en opzetten van activiteiten.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding HBO-V 3e of 4ee jaar volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;

Daarnaast verwachten we dat de student flexibel inzetbaar is op de afdeling; brede interesse heeft voor wat er te leren is op de afdeling; een sterk gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de cliënten en collega’s; en het belang inziet van het nakomen van afspraken.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiair(e)s van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 357 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Neem contact op met het stagebureau
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06-43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.