Onderwijsassistent, Discovery College, 0221DIC-ONA

Organisatie                 :  Yulius Onderwijs
Afdeling                       :  Discovery College
Standplaats                :  Dennenhout 1, 2994 GC Barendrecht
Vacant per                  :  februari 2021
Vacaturenummer    :  0221DIC-ONA

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Het Discovery College is erop gericht om alle cluster 4-geindiceerde leerlingen met een VMBO-tl of HAVO diploma (of deelcertificaten) de school te laten verlaten; zodanig dat deelname aan het vervolgberoepsonderwijs perspectiefvol verlopen kan.

 

De arbeidsgerichte leerweg bereidt de leerling voor op een (beschermde)arbeidsplek. Naast onze ondersteuning van de leerlingen die uitstromen, biedt de gemeente onze leerlingen op drie gebieden extra ondersteuning, via een banenafspraak, via beschutwerk of via dagbesteding. Vanaf leerjaar 4 is het mogelijk om branchegerichte certificaten te halen (logistiek, VCA, BHV, schoonmaak en het heftruckdiploma) die aansluiten bij de toekomstige arbeidsplek.

 

De leerlingen van zowel de derde als de vierdejaars klassen van het Discovery College gaan op stage. Dit zal vooral nog een oriënterende stage zijn, om te ervaren wat een stage inhoud en welke werknemersvaardigheden de leerlingen moeten beheersen. Op Discovery AGL is de stage een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. Per fase/leerjaar wordt de stage belangrijker en neemt het aantal uren/dagen stage toe. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen via hun stage een passende werkplek vinden.

Kern-

taken

Het doel van de stage op het Discovery College is de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmatige omgeving. De opgedane ervaring binnen de arbeidsmarkt helpt de leerling om in de toekomst op een zo goed mogelijke manier deel uit te laten maken van de maatschappij. Per leerling wordt er gekeken naar een passende stageplek.

Yulius

zoekt

  • Wij zoeken een student die de opleiding onderwijsassistent volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;
  • Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft humor, heeft een gevoel voor verantwoording, geen 9 tot 5 mentaliteit en komt afspraken na.

De studenten moeten het leuk vinden om 1 op 1 of in kleine groepjes te werken aan het verwerven / uitbreiden van de competenties van onze leerlingen en te zoeken naar de talenten van onze leerlingen en deze talenten aan te spreken in de verschillende werkgebieden die we als school zijnde aanbieden.  Een aantal opleidingen bij ons op school zijn : Schoonmaakopleiding, Horecaopleiding in combinatie met het behalen van een officieel diploma en baangarantie. Logistiek medewerker , VCA , Heftruckcertificaat. Projecten die we met de klas extern uitvoeren zijn : onderhoud in het Zwembad, Finex Foodhallen (ondersteunen van de diverse ondernemers), productiewerk.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.