Social work 3e jaars, het Fundament, 0922FUN-SOW

Organisatie                         : Yulius (Aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                               : Het Fundament
Standplaats                        : Dennenhout 1, 2994 GC Barendrecht
Vacant per                          : september 2022
Vacaturenummer            : 0922FUN-SOW

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Behandel-/verblijfsvoorziening het Fundament is bestemd voor jongeren van 12 t/m 23 jaar met autisme die niet thuis kunnen wonen. Het Fundament is een woonvoorziening gelegen in een woonwijk in Barendrecht  waar alle jongeren een eigen (slaap)kamer hebben. De meeste jongeren hebben een (poli)klinische behandeling gehad. Het accent ligt op het bieden van structuur en het creëren van een veilige en vertrouwde woonomgeving. Daarnaast wordt (voortgezette) behandeling geboden. Binnen de woonvoorziening ligt het accent op het bieden van structuur, het scheppen van duidelijkheid en het creëren van een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving. De begeleiding is gericht op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling, de mogelijkheden en het leren omgaan met de beperkingen, om zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding Social Work is hierin leidend.

De begeleiding/behandeling is gericht op het stimuleren van de mogelijkheden van de jongeren en het leren omgaan met beperkingen, om zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. Iedere jongere werkt met een individueel programma, gericht op de activiteiten binnen de woning en daarbuiten. Het doel is om de competenties te vergroten door te werken van binnen (eerst in huis laten zien dat je het kunt) naar buiten. Er wordt vanuit het principe ‘voor-naast-achter’ gewerkt.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding Social Work 3e jaars volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na. Ook de bereidheid bezitten om avond- en weekenddiensten te werken.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.