Sociaal werk of MMZ-SD vanaf 2e jaars of MBO-V 3e jaars, BW Landgraafstraat, 0922-LAN

Organisatie: Yulius (aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg)
Afdeling: BW Landgraafstraat
Standplaats: A.W. de Landgraafstraat 38-52, 3361 EB Sliedrecht
Vacant per: september 2022
Vacaturenummer: 0922-LAN

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Binnen de aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg zijn dagelijks ruim 500 medewerkers actief in het bieden van hoogwaardige behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemenbeperking voor wie een zelfstandig bestaan (nog) niet is weggelegd.

Locatie BW Landgraafstraat is een woonafdeling waar 24 cliënten verblijven. Er verblijven volwassenen en ouderen verdeeld over 4 groepen, in naast elkaar gelegen woningen. Er wordt gewerkt vanuit de methodiek van herstel- en herstelondersteunende zorg.

Door het bieden van huisvesting, basale zorg, begeleiding door het bieden van rehabilitatie, dagbesteding, lotgenoten contact en ondersteuning, gestructureerde, gespecialiseerde 24 uur zorg. Met als uitkomst dat cliënten meer inzicht hebben in hun ziekte en beter om kunnen gaan met de beperkingen die dit geeft, maar tevens leren om hun mogelijkheden te benutten zodat ze tevreden zijn over hun dagelijks leven en meer succesvol in de samenleving participeren.

De behandeling staat omschreven in het behandel en verpleegplan of signaleringsplan wat tot stand is gekomen in overleg met de cliënt.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de begeleider. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Doelen die te behalen zijn, zijn vooral gericht op het wonen en het leven, persoonlijke begeleiding bij activiteiten, coördineren van zorg en taken, en het begeleiden bij de persoonlijke verzorgingen basis verpleegtechnische handelingen.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding sociaal werk of MMZ-SD vanaf het 2e jaar of MBO-V 3e jaars volgt die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.