Social Work 2e of 3e jaars (profiel jeugd), Discovery College, 0221DIC-SOW

Organisatie: Yulius Onderwijs
Afdeling: Discovery College
Standplaats: Dennenhout 1, 2994 GC Barendrecht
Vacant per: februari 2021
Vacaturenummer: 0221DIC-SOW

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1.700 medewerkers in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Discovery College

Het Discovery College is erop gericht om alle cluster 4-geindiceerde leerlingen met een VMBO-tl of HAVO diploma (of deelcertificaten) de school te laten verlaten; zodanig dat deelname aan het vervolgberoepsonderwijs perspectiefvol verlopen kan.

De arbeidsgerichte leerweg bereidt de leerling voor op een (beschermde)arbeidsplek. Naast onze ondersteuning van de leerlingen die uitstromen, biedt de gemeente onze leerlingen op drie gebieden extra ondersteuning, via een banenafspraak, via beschutwerk of via dagbesteding. Vanaf leerjaar 4 is het mogelijk om branchegerichte certificaten te halen (logistiek, VCA, BHV, schoonmaak en het heftruckdiploma) die aansluiten bij de toekomstige arbeidsplek.

De leerlingen van zowel de derde als de vierdejaars klassen van het Discovery College gaan op stage. Dit zal vooral nog een oriënterende stage zijn, om te ervaren wat een stage inhoud en welke werknemersvaardigheden de leerlingen moeten beheersen. Op Discovery AGL is de stage een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. Per fase/leerjaar wordt de stage belangrijker en neemt het aantal uren/dagen stage toe. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen via hun stage een passende werkplek vinden.

Kern-

taken

Het doel van de stage op het Discovery College is de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmatige omgeving. De opgedane ervaring binnen de arbeidsmarkt helpt de leerling om in de toekomst op een zo goed mogelijke manier deel uit te laten maken van de maatschappij. Naast individuele leerling begeleiding is ook het begeleiden van groepen en de groepsprocessen een belangrijk onderdeel van je stage. In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Per leerling wordt er gekeken naar een passende stageplek. De projecten die lopen bij het Discovery College zijn:

 • Leerlingen begeleiden in de groenvoorziening en in hun stage
 • Leerlingen begeleiden bij schoonmaak activiteiten in het zwembad uitvoeren
 • Ondersteunen van leerlingen in hun opleiding schoonmaak en horecamedewerker op externe locatie
 • Leerlingen begeleiden in hun stage binnen AH
 • Leerlingen begeleiden in hun stage binnen de Fenix Foodhallen
 • Leerlingen ondersteunen in de klassikale stage binnen Drechtwerk Actief.
 • Begeleiden van leerlingen binnen het dierenasiel
 • Ondersteunen in hun groepsstage binnen de BAR
 • Ondersteunen in het vak VCA / Techniek leerlingen doen technisch onderhoud binnen de speeltuin
 • Ondersteunen in het in elkaar zetten van houten kistjes voor 1 van deze opdrachtgever
 • Leerlingen begeleiden in de keuken van de school ( Horeca ).

Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Naast individuele leerling begeleiding is ook het begeleiden van groepen en de groepsprocessen een belangrijk onderdeel van je stage.

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Yulius

zoekt

 • Je bent een zelfstandige stagiair(e) (minimaal 20 jaar) die de opleiding Social work 2e of 3e jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.
 • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
 • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
 • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen.

Yulius

biedt

Stagiairs hebben een vaste werkbegeleider en er volgen individuele coachgesprekken tijdens de stage. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te kijken bij andere groepen en disciplines. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding van € 343,- per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Daarnaast worden de kosten van de verplichte VOG ook vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Je kan solliciteren door een motivatiefilmpje (max. 1 min) en je CV te sturen naar stagebureau@yulius.nl. Je kunt hiervoor Wetransfer gebruiken (app Wetransfer).

Waar moet dit filmpje aan voldoen?

 1. Waarom kies je voor deze afdeling? (maximaal 2 voorkeursafdelingen)
 2. Wat wil je op deze stageplek leren?
 3. Waarom moeten we jou kiezen?
 4. Waarom heb je voor de opleiding Social Work gekozen en hoe zie jij jezelf straks werken als zorg professional?
 5. Beschrijf jezelf in 3 woorden?
 6. Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.