HBO Social Work 2e, 3e of 4e jaars (profiel jeugd), Discovery College, 0223DIC-SOW

Organisatie                 :  Yulius Onderwijs
Locatie                         :  Discovery College
Standplaats                :  Dennenhout 1, 2994 GC Barendrecht
Vacant per                  :  februari 2023
Vacaturenummer     :  0223DIC-SOW

Yulius

organisatie

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Wij zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en bieden speciaal onderwijs. Dat doen wij op meerdere plekken in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Dit doen wij niet alleen: samen met onze cliënten en partners als wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of anderen in de wijk werken wij aan de positieve gezondheid van onze cliënten.

Waar kom je te werken?

Het Discovery College is erop gericht om alle cluster 4-geindiceerde leerlingen met een VMBO-tl of HAVO diploma (of deelcertificaten) de school te laten verlaten; zodanig dat deelname aan het vervolgberoepsonderwijs perspectiefvol verlopen kan.

De arbeidsgerichte leerweg bereidt de leerling voor op een (beschermde)arbeidsplek. Naast onze ondersteuning van de leerlingen die uitstromen, biedt de gemeente onze leerlingen op drie gebieden extra ondersteuning, via een banenafspraak, via beschutwerk of via dagbesteding. Vanaf leerjaar 4 is het mogelijk om branchegerichte certificaten te halen (logistiek, VCA, BHV, schoonmaak en het heftruckdiploma) die aansluiten bij de toekomstige arbeidsplek.

De leerlingen van zowel de derde als de vierdejaars klassen van het Discovery College gaan op stage. Dit zal vooral nog een oriënterende stage zijn, om te ervaren wat een stage inhoud en welke werknemersvaardigheden de leerlingen moeten beheersen. Op Discovery AGL is de stage een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. Per fase/leerjaar wordt de stage belangrijker en neemt het aantal uren/dagen stage toe. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen via hun stage een passende werkplek vinden.

Kern-

taken

Het doel van de stage op het Discovery College is de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmatige omgeving. De opgedane ervaring binnen de arbeidsmarkt helpt de leerling om in de toekomst op een zo goed mogelijke manier deel uit te laten maken van de maatschappij. Naast individuele leerling begeleiding is ook het begeleiden van groepen en de groepsprocessen een belangrijk onderdeel van je stage. In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Per leerling wordt er gekeken naar een passende stageplek. De projecten die lopen bij het Discovery College zijn:

 • Leerlingen begeleiden in de groenvoorziening en in hun stage
 • Leerlingen begeleiden bij schoonmaak activiteiten in het zwembad uitvoeren
 • Ondersteunen van leerlingen in hun opleiding schoonmaak en horecamedewerker op externe locatie
 • Leerlingen begeleiden in hun stage binnen AH
 • Leerlingen begeleiden in hun stage binnen de Fenix Foodhallen
 • Leerlingen ondersteunen in de klassikale stage binnen Drechtwerk Actief.
 • Begeleiden van leerlingen binnen het dierenasiel
 • Ondersteunen in hun groepsstage binnen de BAR
 • Ondersteunen in het vak VCA / Techniek leerlingen doen technisch onderhoud binnen de speeltuin
 • Ondersteunen in het in elkaar zetten van houten kistjes voor 1 van deze opdrachtgever
 • Leerlingen begeleiden in de keuken van de school ( Horeca ).

Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Naast individuele leerling begeleiding is ook het begeleiden van groepen en de groepsprocessen een belangrijk onderdeel van je stage.

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die minimaal 19 jaar is en de opleiding HBO Social Work volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Daarnaast verwachten we dat de student flexibel inzetbaar is op de locatie; brede interesse heeft voor wat er te leren is op de locatie; een sterk gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de cliënten en collega’s; en het belang inziet van het nakomen van afspraken.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiair(e)s van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 357 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Neem contact op met het stagebureau
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06-43363684

 

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.