Social Work 3e of 4e jaars, Kliniek de Steiger, 0221STE-SOW

Organisatie: Yulius (Aandachtsgebied KJPA)
Afdeling: Kliniek de Steiger
Standplaats:Amazone 7, 3315 WG Dordrecht
Vacant per: februari 2021
Vacaturenummer: 0221STE-SOW

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Locatie De Steiger biedt klinische behandeling (24-uurs opname) aan jongeren met autisme in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar met een normale intelligentie. Jongeren kunnen in werkplaats Amazone, in combinatie met behandeling, hun arbeidsvaardigheden trainen. De behandelduur in de kliniek is maximaal twee jaar.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Jongeren in de kliniek De Steiger worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school en/of werk en vrijetijdsbesteding. De behandeling vindt plaats in leefgroepen, waar het trainen van de zelfredzaamheid, de sociale vaardigheden en het omgaan met vrije tijd belangrijke pijlers zijn. Daarnaast krijgen ze informatie over autisme en wat dit persoonlijk voor hen betekent. Werkplaats Amazone traint jongeren gericht op het aanleren van arbeidsvaardigheden.

Yulius

zoekt

  • Je bent een zelfstandige stagiair(e) die de opleiding Social Work 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen met onregelmatige diensten.
  • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
  • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
  • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen en je hebt naast gewone psychiatrie ook affiniteit met autisme.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.