Stagiair(e) Social Work of HBO-V 3e jaars, 0921-FAC5

Organisatie                        :   Yulius (aandachtsgebied Volwassenenzorg)
Afdeling                              :   FACT Team 5 (Dordrecht buiten)
Standplaats                        :   Kasperspad 79, 3311 ZE  Dordrecht
Vacant per                          :   september 2021
Vacaturenummer            :  0921-FAC5

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Het FACT team begeleid cliënten ambulant, dus een op een en veelal in de eigen thuissituatie.

De cliënten hebben meestal een langdurige psychiatrische beperking en worden ondersteund in hun wensen, met als doel te herstellen in hun rol als burger, partner etc. het streven is dat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken,leren en sociale contacten onderhouden in het gebied in Dordrecht-west. De trajectbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het starten, de voortgang, het uitvoeren en het bewaken van het traject. Er wordt samengewerkt met verschillende disciplines om zo een zo optimaal mogelijk traject voor cliënten te bewerkstelligen.

Begeleiding wordt geboden vanuit de benadering van de herstel en herstelondersteunende zorg.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

De te behalen doelen en competenties zijn vooral gericht op het begeleiden bij het wonen en het leven, begeleiden bij activiteiten, coördineren van zorg en taken, deels het begeleiden bij persoonlijke begeleiding. Daarnaast is de competentie zelfstandig werken te behalen. De eerste maanden loop je met iemand mee, na deze maand zal je steeds meer zelfstandig huisbezoeken gaan uitvoeren. Overleg met je collega’s gebeurt in teamvergaderingen en in onderling overleg.

Yulius

zoekt

  • Je bent een zelfstandige stagiair(e) die de opleiding Social Work of HBO-V 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen met onregelmatige diensten.
  • Je hebt goede planning- en organisatievaardigheden.
  • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
  • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
  • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.