Social Work 3e jaars (profiel Jeugd) 0921SAT-SOW

Organisatie                        :   Yulius (aandachtsgebied KJPA)         

Afdeling                              :   Saturnus

Standplaats                        :   Boerhaavelaan 2, 2992 KZ  Barendrecht

Vacant per                          :   september 2021
Vacaturenummer            :  0921LWG-SAT

Yulius

organisatie

Aanmelden stages

Door onderstaand formulier in te vullen meldt u zich aan voor het online clientenpanel van Yulius.
  Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
 • Max. file size: 256 MB.

 • Max. file size: 256 MB.

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Saturnus is een deeltijdgroep waar kinderen en hun omgeving met complexe problematiek terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling in de leeftijd van 6-12 jaar. Saturnus biedt passende hulp wanneer sprake is van complexe kind problematiek in combinatie met problematiek in de gezinssituatie, waarbij ambulante diagnostiek of behandeling onvoldoende effect heeft gehad.

Er kan ook sprake zijn van meerdere psychische problemen tegelijk. Hierbij kan worden gedacht aan een combinatie van: aandachts- en concentratieproblematiek (ADHD), oppositioneel opstandig gedrag (ODD) of een antisociale gedragsstoornis (CD). Deze problemen kunnen zich uiten in onhandelbaar en ongehoorzaam gedrag, verbale en fysieke agressie en grensoverschrijdend gedrag.

 

Kern-

taken

Wat zijn de kerntaken?

Aandachtsgebieden binnen deze leersituatie zijn:

 • het werken met de groep als geheel en groepsleden individueel,
 • het ontwikkelen van agogische en methodische vaardigheden,
 • het samenwerken binnen het sociotherapeuten team (mono team),
 • en binnen een multidisciplinair behandelteam,
 • de rapportage en informatieoverdracht,
 • de kennis van cliënt er- en jeugdpsychiatrie,
 • het ontwikkelen van een eigen werkwijze als sociotherapeut
 • inzicht krijgen in het eigen functioneren en eigen leerprocessen.

 

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de sociotherapeut. De stagehandleiding van de opleiding Social Work is hierin leidend.

Yulius

zoekt

Wie zoeken wij?

 • Je bent een zelfstandige stagiair(e) (minimaal 19 jaar) die de opleiding Social work 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen. Je werkt overdag verdeeld over de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
 • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
 • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen en je hebt affiniteit met de jeugdpsychiatrie.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Aanmelden stages

Door onderstaand formulier in te vullen meldt u zich aan voor het online clientenpanel van Yulius.
  Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
 • Max. file size: 256 MB.

 • Max. file size: 256 MB.

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.